Voka West-Vlaanderen: “Bedrijven betalen belastinghervorming”

Voka West-Vlaanderen: “Bedrijven betalen belastinghervorming”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft kennisgenomen van de fiscale hervormingsvoorstellen die de federale minister van Financiën op de regeringstafel legt. Voka West-Vlaanderen ziet goede elementen als het gaat over werken lonender maken. Aan de andere kant vreest Voka West-Vlaanderen dat de rekening van de hervorming betaald zal worden door de bedrijven. Op die manier wordt de competitiviteit van de bedrijven verder onder druk gezet, nadat de energie- en loonkosten de voorbije 2 jaar reeds sterk stegen. Voka West-Vlaanderen zal de komende uren en dagen de voorstellen grondig bestuderen om een definitief standpunt te bepalen.

“Als werken lonender wordt voor de laagste lonen zullen meer mensen de stap naar de arbeidsmarkt zetten. Die ambitie van de minister van Financiën delen we. Maar de manier waarop de fiscale hervorming gefinancierd wordt door de bedrijven, doet vragen rijzen. De helft van de factuur wordt doorgeschoven naar de ondernemingen die nu al moeite hebben om competitief te blijven in een internationale context. Daarnaast maakt deze voorgestelde hervorming het ook moeilijker om toptalent aan te trekken en marktconform te verlonen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Werken lonender maken

Het uitgangspunt van de fiscale hervormingsplannen is dat werken lonender wordt, in de eerste plaats voor de laagste lonen. Het is nog maar de vraag of de hervorming effectief het activerend effect zal hebben op wie vandaag de stap naar de arbeidsmarkt nog niet heeft gezet. Andere structurele arbeidsmarktmaatregelen om de werkzaamheidsgraad op te trekken richting 80% blijven immers uit. ​

Bedrijven betalen 1,5 miljard

Uit een eerste raming van Voka blijkt dat de bedrijfswereld een groot deel van de financiering van de fiscale hervorming zal betalen: 1,5 miljard euro aan nieuwe belastingen is voor rekening van bedrijven. Het gaat onder andere om een hervorming van het DBI-stelsel, het invoeren van een minimumbelasting, een aanpassing aan de optieplannen en de tweede pensioenpijler. Op die manier stijgt de fiscale druk voor ondernemingen in dit land verder door, met catastrofale gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijven en voor het vestigingsklimaat in ons land.

O&O-regeling gevrijwaard?

Voka West-Vlaanderen stelt vast dat de minister van Financiën rekening heeft gehouden met de bezorgdheden uit de bedrijfswereld rond onderzoek en ontwikkeling. De bestaande regeling waarbij er een gedeeltelijke vrijstelling is van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt niet aangetast. Het is cruciaal dat de rechtszekerheid van deze maatregel gegarandeerd blijft. De regeling heeft in de voorbije jaren zijn nut bewezen: België is een internationale speler in kennisintensieve sectoren zoals de farma, biotech, chemie, technologie en machinebouw. Bijkomend wil de minister een investeringsaftrek invoeren voor duurzame investeringen. Ook dat is de juiste aanpak die de innovatiekracht van onze bedrijven ten goede zal komen.

Optieplannen en tweede pensioenpijler

De voorgestelde hervorming maakt het evenwel moeilijker voor bedrijven om toptalent aan te trekken en marktconform te verlonen. De verminderde mogelijkheden in de optieplannen en de aanpassingen aan de tweede pensioenpijler maken het vergoeden van hooggewaardeerde kenniswerkers moeilijker. Dat kan de mogelijkheden van onze bedrijven fnuiken op het aantrekken van het juiste talent; zeker voor de start-ups en de scale-ups in de techsector die toptalent moeten aantrekken.

Voka West-Vlaanderen zal deze eerste voorstellen en de bijhorende juridische teksten grondig bestuderen en in verder overleg treden met de federale regering en de andere ondernemersorganisaties.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk