Skip to Content
Voka West-Vlaanderen bereidde al honderden bedrijven voor op de brexit en bundelt alle info nu in één brexit-FAQ

Voka West-Vlaanderen bereidde al honderden bedrijven voor op de brexit en bundelt alle info nu in één brexit-FAQ

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen vandaag nog steeds over een akkoord dat de toekomstige relatie tussen beide handelspartners vanaf 1 januari moet regelen. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen zal de Vlaamse economie sowieso een nieuwe economische opdoffer te verwerken krijgen, en al helemaal in geval van een ‘no deal’. Heel wat Vlaamse bedrijven proberen zich daar al geruime tijd zo goed als mogelijk op voor te bereiden. Zo namen alleen al het afgelopen jaar meer dan 150 ondernemingen die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk deel aan brexit-infosessies en -opleidingen van Voka West-Vlaanderen. Sinds het referendum in 2016 gaat het over honderden West-Vlaamse bedrijven die via Voka West-Vlaanderen werden klaargestoomd voor het post-brexit-tijdperk. Vandaag lanceert Voka West-Vlaanderen een brexit-FAQ die alle aspecten – van douane tot verpakking – inzake brexit op één plek bundelt.

Op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie af. Tot op vandaag hebben de EU en het VK nog steeds geen akkoord bereikt over de toekomstige relatie, waardoor de kans nog steeds reëel is dat we afstevenen op een zogenaamde harde brexit. Zo’n harde brexit kan Vlaanderen tot 28.000 jobs kosten en dus voor een tweede economische opdoffer zorgen bovenop de coronacrisis. Specifiek voor West-Vlaanderen betekent dit dat er 11.000 jobs op het spel staan, waarvan ongeveer de helft gelinkt aan de haven van Zeebrugge. Maar zelfs met een akkoord zal de impact nog altijd aanzienlijk zijn.

Vlaanderen drijft immers heel veel handel met het Verenigd Koninkrijk. Zo voerde Vlaanderen in 2019 voor 25,75 miljard euro uit naar het VK en voerde het 14,62 miljard euro in uit het VK. Hiermee is het VK onze vierde grootste afzetmarkt en onze zesde grootste leverancier. Binnen België is het vooral Vlaanderen dat handel drijft met het VK: Vlaanderen stond in voor 85% van de uitvoer en 88% van de invoer in 2019. De haven van Zeebrugge is bovendien verantwoordelijk voor 15% van de Europese export naar het VK. Dat komt overeen met 5.500 vrachtwagens per dag. Alleen Calais scoort beter.

Maatregelen treffen

“Zowel de overheid als de ondernemers moeten meer dan ooit de nodige maatregelen treffen om de gevolgen van de brexit zo goed mogelijk op te vangen. Het is heel laat voor ondernemingen die nu nog de nodige maatregelen moeten treffen, maar nu kan het op het nippertje alsnog”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Heel wat West-Vlaamse ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk troffen al de nodige maatregelen. “Zo namen al honderden van deze bedrijven deel aan de infosessies van Voka West-Vlaanderen met alle nodige informatie over de brexit en hoe het nu verder moet”, weet Bert Mons.

Om nog beter antwoord te bieden op alle mogelijke vragen, lanceert Voka West-Vlaanderen nu ook een uitgebreide brexit-FAQ. Voortaan kunnen bedrijven op één plek alle nodige informatie terugvinden over alle aspecten waar de brexit een impact op kan hebben: www.voka.be/brexit-faq. “Stijgen de invoerrechten op de goederen die ik uitvoer naar het VK? Kan ik contracten opzeggen wegens overmacht? Blijft de etikettering van mijn producten geldig? Zal mijn merknaam nog erkend worden? Zal de CE-markering nog aanvaard worden? Kan ik mijn Britse werknemers blijven tewerkstellen? In onze brexit-FAQ geven we een antwoord op de meest gestelde vragen van ondernemers en zullen we deze informatie continu updaten zodat bedrijven hier steeds de meest recente stand van zaken vinden”, zegt Bert Mons.

Steun nodig

“Net zoals bij de coronacrisis zullen daarnaast steunmaatregelen vereist zijn in de onmiddellijke nasleep van de brexit”, werpt Bert Mons op. "De brexit-taskforce van de Vlaamse regering voorziet alvast 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de brexit. Dit zal gefinancierd worden met middelen uit het brexitfonds van de EU. Maar het is nog niet duidelijk onder welke omstandigheden dit Europees fonds van 5 miljard geactiveerd wordt, noch wat de verdeelsleutel zal zijn onder de lidstaten.”

Als één van de zwaarst getroffen lidstaten is het belangrijk dat België aandringt op snelle duidelijkheid hierover. Daarnaast moet er ook proactief nagedacht worden over hoe België deverkregen middelen kan inzetten om onze ondernemers maximaal te ondersteunen in het opvangen van de gevolgen van de brexit.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk