Voka West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen vragen kustgemeenten om bouwstop tijdens de zomermaanden niet toe te passen

Het hoeft geen betoog dat het coronavirus momenteel wild om zich heen grijpt. Naast de humane impact is het nu duidelijk dat de economische repercussies enorm zullen zijn. Zowel de federale als Vlaamse overheden hebben reeds steunmaatregelen in het leven geroepen om de impact op onze bedrijven en hun medewerkers in te dijken.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen doen nu ook een oproep tot zowel de West-Vlaamse stads- en gemeentebesturen als het provinciebestuur om dit voorbeeld te volgen en zelf ook extra steunmaatregelen te nemen.

Lokale besturen kunnen helpen door onder andere de facturen van de bedrijven die prestaties verrichten voor of goederen leveren aan de besturen tijdig te betalen. Dit geeft de bedrijven wat extra financiële ademruimte in deze moeilijke periode. Daarnaast vragen Voka West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen de lokale besturen om de nodige soepelheid te hanteren bij de beoordeling van lopende vergunningsaanvragen. “Als bedrijven omwille van de coronacrisis niet onmiddellijk de vooropgestelde proceduretermijnen kunnen halen voor het afleveren van documenten, mag dit niet automatisch tot een negatief advies leiden”, verduidelijken Bert Mons (algemeen directeur Voka West-Vlaanderen), Jan Libeer (algemeen directeur Confederatie Bouw West-Vlaanderen) en Jan Coussement (voorzitter Bouwunie West-Vlaanderen). “Flexibiliteit is hier van groot belang om verdere economische ontwikkeling te waarborgen. Tevens pleiten we voor een uitstel van betaling voor bedrijfsbelastingen (door het kohier voor deze belastingen later te versturen), alsook voor kwijtschelding van bepaalde retributies voor ondernemingen. Dit om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen.”

Specifiek voor de bouwsector aan de kust stellen Voka West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen aan de kustgemeenten voor om de bouwstop tijdens de zomermaanden niet toe te passen zodat bouwbedrijven, mits duidelijke afspraken met de horecasector, kunnen doorwerken. Door de coronacrisis liggen momenteel heel wat werven stil, wat tot aanzienlijke verliezen leidt voor veel bouwbedrijven. Daarnaast vragen ze ook om de taksen voor het tijdelijk bezetten van het openbaar domein naar aanleiding van werven op te heffen, nu er op de meeste werven niet kan worden gewerkt. Voor sommige werven loopt deze taks hoog op.

“We hopen dat de lokale besturen maximaal tegemoet komen aan deze vragen. De impact voor de besturen is beperkt, maar voor de bedrijven en hun werknemers kan het een groot verschil maken”, aldus Bert Mons, Jan Libeer en Jan Coussement. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Evelien Bogaert

Manager Marketing & Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contact