Skip to Content
Voka West-Vlaanderen creëert community voor internationaal talent

Voka West-Vlaanderen creëert community voor internationaal talent

Voka West-Vlaanderen creëert een community waarbij expats door middel van netwerkactiviteiten met elkaar in contact worden gebracht, zodat ze zich beter kunnen integreren in West-Vlaanderen. Het is belangrijk dat we blijven inzetten op hoogopgeleide buitenlandse medewerkers aangezien ze een onmiskenbare rol spelen in de Vlaamse kenniseconomie. Niet alleen vullen ze bepaalde knelpunten op in tijden van een nijpende arbeidskrapte, deze profielen zorgen ook voor een grote economische meerwaarde.

Vanuit Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zetten we in op een gericht economisch migratiebeleid waarbij we toptalent zoals expats willen aantrekken en behouden.

Uit een recente analyse van het Steunpunt Data & Analyse van de Provincie West-Vlaanderen blijkt dat er al heel wat expats, zowel Europees als niet-Europees, in onze provincie aan het werk zijn. De voorbije tien jaar is er een toename zichtbaar van bijna 7.000 expats in 2010 naar bijna 20.000 expats in 2019. Het gros van die expats komt vooral uit onze buurlanden en Oost-Europa, maar de laatste jaren merken we ook een toename van expats uit Azië. 9 op 10 expats zijn loontrekkenden en 1 op 10 komt naar hier met de bedoeling een zelfstandige activiteit te starten.

Hoewel expats een belangrijk onderdeel zijn van ons economisch weefsel, wordt deze groep op heden niet bereikt. Ook ontbreekt er duidelijke informatie voor expats om zich hier sociaal en cultureel goed te integreren. Daarom zal Voka West-Vlaanderen een community opstarten, waarbij expats met elkaar in contact gebracht worden en waarbij netwerkactiviteiten ervoor zullen zorgen dat ze zich echt thuis voelen in West-Vlaanderen. Op die manier willen we ook nieuwe expats aantrekken en West-Vlaanderen promoten als aantrekkelijke regio om te leven, te werken en te wonen.

Het initiatief kan alvast op steun rekenen van Wim De Schacht, Vice President bij Daikin Europe en van Frederik Vandenberghe, Finance & Operations Director bij Skyline Communications.

“België en meer specifiek Oostende is voor Daikin Europe een belangrijke plaats van tewerkstelling in ons EMEA netwerk, niet enkel als productielocatie, maar ook als het Europees centrum voor verkoop, R&D en vestiging van diverse hoofdkwartierfuncties. In dit kader hebben we nood aan medewerkers en rekruteren we nu al niet enkel in België, maar uit alle windstreken van de wereld. Een verdere ondersteuning door het oprichten van een community voor expats door Voka West-Vlaanderen zal dit zeker versterken en zal zorgen voor meer continuïteit in de tewerkstelling van expats”, aldus Wim de Schacht, Vice President bij Daikin Europe.

“Skyline Communications is wereldwijd actief en we zien dit internationaal karakter graag weerspiegeld op de werkvloer. Een expat-community missen we nog op vandaag in West-Vlaanderen. De expats zijn er, maar van een sterke community is nog geen sprake. We geloven sterk in de meerwaarde ervan. Deze kan bijdragen tot het succesvol aanwerven van internationaal toptalent”, aldus Frederik Vandenberghe, Finance & Operations Director bij Skyline Communications.

In dit verband pleit Voka West-Vlaanderen om de doorlooptermijn van de single permit procedure sterk te verminderen. De lange procedure maakt onze regio minder aantrekkelijk, waardoor we talent mislopen. Er moet zo snel mogelijk een gemeenschappelijk elektronisch platform komen opdat we de expats op een vlotte en snelle manier kunnen aantrekken.

In een volgende fase zal Voka West-Vlaanderen met alle relevante stakeholders werken aan een International House West Flanders naar het voorbeeld van Leuven of The International Welcome Center in Groningen, een onestopshop waar alle info, kennis en diensten samenkomen ten dienste van de expat zelf of van de hr-verantwoordelijke binnen een onderneming. “Het moet het sluitstuk worden in onze visie op gerichte economische migratie en de acquisitiestrategie ten aanzien van investeerders”, besluit Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk