Skip to Content
Voka West-Vlaanderen en Deloitte bieden samen een opleiding tot erkend douanedeclarant

Voka West-Vlaanderen en Deloitte bieden samen een opleiding tot erkend douanedeclarant

West-Vlaamse bedrijven zijn dringend op zoek naar medewerkers met kennis van zaken over douane-, accijns- en btw-reglementering. Dit tekort speelt al langer maar is nu helemaal op scherp gesteld door brexit. Vooral douanedeclaranten, personen die een correcte douaneaangifte kunnen indienen, zijn bijzonder gegeerd. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen werkte daarom samen met structurele partner Deloitte een nieuwe opleiding tot douaneprofessional uit. Het nauwkeurig uitgewerkte programma werd al meteen erkend door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Wie als bedrijf internationale zaken doet, weet dat een correcte douaneafhandeling cruciaal is, niet alleen voor een vlotte doorstroom van goederen maar ook om extra kosten te vermijden. De douane-, accijns- en btw-reglementering is evenwel complex en steeds in beweging. De nood aan medewerkers met douanekennis, en in het bijzonder douanedeclaranten die zelf een correcte douaneaangifte kunnen indienen, is dan ook hoog, zeker in het licht van brexit. Maar geschoolde medewerkers vinden is geen sinecure; het ontbreekt aan een gedegen douaneopleiding die alle aspecten van het douanelandschap behandelt.

Ook de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is zich zeer goed bewust van dit tekort. Daarom werden op 21 januari 2021 de voorwaarden vastgelegd tot erkenning van gespecialiseerde opleidingen in België inzake douane-, btw- en accijnsreglementering. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Deloitte speelden hier onmiddellijk op in. Het resultaat is een erkende opleiding tot douaneprofessional. Deelnemers verwerven theoretisch inzicht in de verschillende dimensies van douane, accijns en gerelateerde btw, en leren dat inzicht heel gericht toepassen aan de hand van praktijkcases.

Mix van on- en offline

Met het oog op een rijke leerervaring en een vlotte combinatie met de job kozen Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Deloitte voor een hybride formule: een mix van online opleidingsmodules en praktische, fysieke workshops, ondersteund door het Deloitte E-Campus platform. Wie het volledige traject doorloopt en met succes het examen aflegt, krijgt een erkend attest.

En niet alleen dat, deelnemers die de opleiding hebben gevolgd zijn meteen bijzonder gewild, geeft Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, mee: “Onze West-Vlaamse bedrijven zijn bij uitstek internationaal actief. Een grondige theoretische en praktische kennis van het douanelandschap is daarbij fundamenteel, maar de bedrijven vinden niet de mensen met die combinatie van kennis. Met deze opleiding willen we daar een afdoend antwoord op bieden.”

Ook voor Deloitte staat de combinatie van theoretisch inzicht en een juiste vertaalslag naar de praktijk voorop. De erkenning van de nieuwe opleiding door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen i.k.v. het MB van 21 januari 2021, betekent een bevestiging van deze keuze: “Vanuit Deloitte zijn we onze overheid, en de Douane-administratie in het bijzonder, uitermate erkentelijk voor het belang dat ze aan kwalitatieve kennisopbouw inzake de douanematerie schenken. We zijn dan ook trots dat deze nieuwe opleiding, die we samen met Voka hebben ontwikkeld, meteen erkend wordt door de AAD&A.”

Meer informatie over deze opleiding kunt u hier vinden.

I.s.m.

Story image
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk