Voka West-Vlaanderen en Federgon ijveren voor kwalitatieve selectie en rekrutering

Kwaliteitslabel en meldpunt maken professionele aanpak in Rekruterings- en Selectiesector (meer) zichtbaar

Door de nijpende en aanhoudende arbeidsmarktkrapte schakelen ondernemingen voor hun vaste aanwervingen frequent rekruterings- en selectiebureaus in. Sommige van die bureaus lijken het niet zo nauw te nemen met enkele deontologische basisprincipes, met heel wat problemen tot gevolg. Om een correcte en professionele samenwerking te garanderen, slaan Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Federgon, netwerk voor werk, de handen in elkaar. "De arbeidsmarktkrapte mag geen vrijgeleide zijn voor enkele cowboys om onze ondernemingen tegen de muur te zetten met agressieve, soms zelfs illegale, praktijken", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De arbeidsmarkt is krap – en zal krap blijven op lange termijn. Een crisis zal daar structureel niets aan veranderen. Om het broodnodige talent te zoeken, boren ondernemingen alle mogelijke kanalen aan. In die zoektocht is de sector Recruitment, Search & Selectie (RSS) een belangrijke bondgenoot voor bedrijven om de geschikte kandidaten te vinden en aan te werven. Maar niet iedereen lijkt het even nauw te nemen met de deontologische basisregels, met heel wat problemen tot gevolg.

Aandacht voor kwaliteit

Naar aanleiding van agressieve, ondeontologische – soms zelfs illegale – praktijken van enkele RSS-bureaus waar heel wat ondernemingen mee te kampen kregen, staken Voka West-Vlaanderen, Federgon, enkele private bedrijven en selectiebureaus de koppen bij elkaar. Tijdens het constructieve overleg op maandag 21 november werd het belang van een kwalitatieve dienstverlening van de selectiebureaus onderstreept.

Leden van Federgon ondertekenen allemaal een kwaliteitscharter. Selectiebureaus kunnen bijkomend de kwaliteit van hun dienstverlening laten certificeren met het RSS-kwaliteitslabel van Federgon. Het sluitstuk van die certificering is een onafhankelijke audit door Lloyd's Register. Voka West-Vlaanderen wil ondernemingen aansporen om attent te zijn op dat kwaliteitslabel, en vooral uit te reiken naar selectiebureaus die dat specifieke label hebben.

“Hiermee willen we een duidelijk signaal geven dat de krapte op de arbeidsmarkt geen vrijgeleide kan zijn voor enkele cowboys om onze ondernemingen met de rug tegen de muur te zetten met praktijken die niet deugen of zelfs illegaal zijn", zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. "Ook willen we samen, met alle betrokken partijen, tot toekomstgerichte oplossingen komen."

Deontologische basisprincipes

RSS-bureaus zijn niet zo sterk juridisch gereglementeerd, waardoor de contractuele relatie tussen private onderneming en selectiebureau cruciaal is om de wederzijdse verbintenissen te formaliseren. Federgon benadrukt dat zij een deontologische code voorstaan met een aantal basisprincipes, zowel richting kandidaat als richting klant-bedrijf, waar niet van af te wijken valt.

Alle partijen onderschrijven die basisprincipes, waarmee de kwalitatieve dienstverlening aangetoond wordt. De principes moeten de basis vormen van elke toekomstige samenwerking rond selectie en rekrutering, en zijn niet onderhandelbaar:

  • Voorafgaand aan de dienstverlening moet er een contract aangegaan worden met een duidelijke omschrijving van de prestaties en kosten.
  • De kandidaat moet op de hoogte zijn wanneer zij/hij voorgesteld wordt.
  • Het selectiebureau moet kunnen aantonen welke acties het nam om de kandidaat te screenen alvorens zij/hij aangeboden wordt.
  • Een geplaatste kandidaat mag nooit herplaatst worden door hetzelfde kantoor.

Selectiebureaus worden daarbovenop opgeroepen om zich aan te sluiten bij het RSS-kwaliteitslabel van Federgon. De basis van dat label is een zelfscan; daarna valideert een externe audit de kwaliteit. Met het RSS-kwaliteitslabel kunnen selectiekantoren hun kwaliteit waarborgen en afdwingen.

“Ook bedrijven moeten meer aandacht besteden aan het RSS-kwaliteitslabel: enerzijds door hoofdzakelijk een beroep te doen op bureaus die het label hebben, anderzijds door zich zelf aan de duidelijke deontologische regels van het label te houden", aldus Ann Cattelain van Federgon. "De deontologische code alsook de selectiebureaus die het label hebben behaald, zijn eenvoudig te raadplegen op de Federgon-website. Als er geen mandaat en/of contract is, is er geen samenwerking mogelijk."

Meldpunt voor vragen en klachten

Tot slot richten Voka West-Vlaanderen en Federgon een meldpunt op. Daar kunnen ondernemingen (en individuen) terecht bij vragen en klachten. Die meldingen zullen opgevolgd en gemonitord worden. Meer info daaromtrent volgt binnenkort.

Daarnaast bekijken Voka West-Vlaanderen en Federgon of er verdere regelgevende stappen nodig zijn om de deontologische principes af te dwingen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Ann Cattelain

CEO, Federgon

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Neem contact op met