Skip to Content
Voka West-Vlaanderen geschokt over vraag Sp.a om onderzoek naar optimalisering kanaal Bossuit-Kortrijk stop te zetten

Voka West-Vlaanderen geschokt over vraag Sp.a om onderzoek naar optimalisering kanaal Bossuit-Kortrijk stop te zetten

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen reageert geschokt op de vraag van Sp.a om het onderzoek naar de optimalisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk stop te zetten. De ondernemersorganisatie blijft dan ook grote voorstander van het project en benadrukt nogmaals het belang voor de economie.

“Meer dan tien jaar zijn we constructief aan het werken rond dit dossier. We hebben steeds geprobeerd om zoveel mogelijk krachten te bundelen en te zoeken naar een win-winsituatie”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De afgelopen maanden werd er een heel grondig onderzoek gevoerd en werd duidelijk dat een optimalisering van het kanaal wel degelijk haar meerwaarde heeft. Bovendien zijn tal van opportuniteiten naar boven gekomen”, vult Bert Mons verder aan. Zo zou er in één van de voorgestelde tracés een stuk van de R8 geïntegreerd worden in het kanaaldossier, en komen allerlei opportuniteiten voor natuurcompensatie, fietspaden, recreatie en dergelijke naar voor.

“Dit voelt aan als het kind met het badwater weggooien. Dit zullen we niet laten gebeuren. De optimalisering van het kanaal is nodig om een modal shift in beweging te brengen en meer transport over het binnenwater te laten verlopen. Europa en de Vlaamse Regering hebben hier niet voor niets een speerpunt van gemaakt in hun beleid. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de bedrijven en de tewerkstelling. Wij vinden het merkwaardig dat de modal shift en de werkzekerheid in eigen regio geen prioriteit meer zijn voor Sp.a. De economische impact is ook ver buiten Kortrijk te voelen. Ook de bedrijven die gelegen zijn langs de Schelde, Leie en het kanaal Roeselare-Leie hebben er alle belang bij dat het kanaal Bossuit-Kortrijk haar broodnodige update krijgt.”

Eén regiostandpunt

Voka West-Vlaanderen benadrukt ook nog dat het bijzonder jammer is dat de regio niet met één gedragen stem spreekt. Volgens de organisatie verliest de regio hiermee aan slagkracht. Voka West-Vlaanderen pleit er alsnog voor om tot één gedragen regiostandpunt te komen. “Verdeeldheid is nooit goed, dialoog altijd een goede raadgever”, zegt Bert Mons daar nog over.

De Vlaamse Regering neemt in de komende maanden een voorkeursbesluit. Dit moet duidelijk maken waar het kanaal moet komen te liggen. “Deze keuze is van groot belang voor alle buurtbewoners en bedrijven, want hiermee zal duidelijk worden wie er al dan niet in de geïmpacteerde zone onderneemt of woont.” Hiermee reageert Voka West-Vlaanderen op de donkere wolken die boven het projectgebied hangen. “Onze vraag aan de Vlaamse Regering is duidelijk: ga onverwijld door met het dossier, kies een tracé en reserveer nu reeds gelden om gronden te verwerven als ze op de markt komen zodat het voor de ondernemingen en de buurtbewoners geen processie van Echternach moet worden. Geef ze duidelijkheid én rechtszekerheid.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk