Skip to Content
Voka West-Vlaanderen: Goed om geen jojobeleid te voeren

Voka West-Vlaanderen: Goed om geen jojobeleid te voeren

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen stelt vast dat het overlegcomité vasthoudt aan het pad dat voor de zomer is afgesproken. De besmettingscijfers stijgen weer licht, maar niet in die mate dat de zorgsector opnieuw onder druk dreigt te komen. De vaccinatiegraad stijgt snel en Voka West-Vlaanderen roept de overheden op om de succesvolle vaccinatiecampagne verder te zetten met specifieke aandacht voor de regio’s en de doelgroepen waar de vaccinatiegraad achterop hinkt. Het economische en maatschappelijke leven is zich aan het herstellen. Het is voor Voka West-Vlaanderen belangrijk om geen jojobeleid te voeren waarbij we van versoepelingen weer in verstrengingen terechtkomen. Het Covid Safe Ticket bewijst zijn waarde en kan ervoor zorgen dat evenementen opnieuw op grotere schaal georganiseerd kunnen worden.

Het overlegcomité beslist dat het Covid Safe Ticket ook voor evenementen vanaf 1500 deelnemers vanaf 13 augustus kan worden ingezet. Op die manier kunnen organisatoren aan de deur zich ervan vergewissen dat alle aanwezigen ofwel gevaccineerd zijn ofwel recent een negatieve test hebben ondergaan. Dat biedt zekerheid voor zowel de organisatoren als voor mensen die het evenement bijwonen. “Het Covid Safe Ticket maakt events opnieuw mogelijk in veilige omstandigheden. We verwachten dat de praktische modaliteiten snel worden gecommuniceerd en dat in samenwerking met de eventsector”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

​De testing op terugkerende reizigers uit rode zones in de Europese Unie die nog niet volledig gevaccineerd zijn, wordt aangescherpt. Ook de controles in luchthavens en treinstations worden opgevoerd. Op die manier houden we de deltavariant zoveel als mogelijk buiten. Het is een goede zaak dat ons land geen nieuwe reisbeperkingen invoert. Dat kan enkel in Europees verband.

Voka West-Vlaanderen sluit zich aan bij de brede oproep om zich te laten vaccineren. De vaccinatiegraad in Vlaanderen is hoog: bijna 90% van de volwassen bevolking kreeg al minstens één prik. De vaccinatiegraad bij 18+’ers in Wallonië en in het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft achter: respectievelijk 76,5% en bijna 60% van de volwassenen kreeg er minstens één prik. “Vlaanderen doet het goed, maar dat volstaat niet. De vaccinatiegraad moet in heel het land hoog liggen om collectief beschermd te zijn tegen het virus. We roepen de verschillende overheden dan ook op om de moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen blijvend te sensibiliseren, met specifieke aandacht voor de grootsteden”, besluit Bert Mons.

​Voka West-Vlaanderen vraagt het Overlegcomité de vinger aan de pols te houden en zodra de besmettingen weer onder controle zijn, de nodige versoepelingen door te voeren en over te gaan tot een volledige normalisatie van het maatschappelijk en economisch leven. Wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om de basisregels inzake het dragen van mondmaskers, afstand houden en ventilatie te blijven volgen, moeten ook de resterende beperkingen stilaan kunnen opgeheven worden.

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk