Skip to Content
Voka West-Vlaanderen: “Heropening winkels vermindert economische schade”

Voka West-Vlaanderen: “Heropening winkels vermindert economische schade”

Voka West-Vlaanderen is opgelucht en tevreden met de beslissing van het Overlegcomité over de heropening van de niet-essentiële winkels op 1 december, op een verantwoordelijke en veilige manier. “Dit is belangrijk om de economische schade te beperken. Voor de andere getroffen sectoren is er jammer genoeg nog geen perspectief voor de komende weken. Voor die sectoren en de bedrijven die gesloten blijven of nauwelijks activiteit hebben, moeten de steunmaatregelen voldoende verlengd en versterkt worden om faillissementen en jobverlies te vermijden. Voka West-Vlaanderen blijft alle ondernemingen en hun medewerkers oproepen om de regels maximaal te respecteren en zo een derde besmettingsgolf te vermijden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. 

De beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële winkels vanaf volgende week opnieuw open te laten gaan onder bijkomende veiligheidsvoorwaarden, wordt positief onthaald door Voka West-Vlaanderen. Door bijkomende maatregelen zoals het individueel winkelbezoek, het beperken van het aantal bezoekers per vierkante meter en het beperken van het winkelen tot 30 minuten zorgt men voor een betere spreiding van de winkelbezoeken en kan men ook overvolle winkelstraten en -centra tegengaan. Een goede samenwerking met lokale besturen is daarbij essentieel. 

“De heropening is een opluchting voor de vele winkels en winkelketens, in een cruciale periode waarin ze een groot deel van hun omzet moeten halen. Vandaag lijden deze winkels zware en quasi onherstelbare verliezen, terwijl ze wel nog met grote stockvoorraden zitten. Dankzij deze beslissing geven we niet alleen ademruimte aan deze winkels, maar ook aan onze binnenlandse economie, aangezien mensen nu minder snel over de grens zullen gaan winkelen of aankopen doen bij buitenlandse e-commercespelers. Ook voor de vele toeleveranciers van de winkels is dit een opsteker”, zegt Bert Mons. 

Desondanks blijven heel wat sectoren en zaken gesloten zoals de horeca-, event- en ontspanningssector. Sectoren zoals de reissector, de luchtvaart en andere, kunnen quasi geen omzet realiseren. Het Overlegcomité geeft hen vandaag meer duidelijkheid. Voor deze activiteiten zullen de versoepelingen jammer genoeg ten vroegste na 15 januari kunnen ingaan. “Maar dat is natuurlijk nog veraf en intussen moeten deze sectoren proberen te overleven. Daarom is het nodig dat de steunmaatregelen voor deze sectoren en bedrijven blijven gelden en versterkt worden. Wellicht zullen er ook bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn voor de liquiditeit – zoals een moratorium voor terugbetaling van kredieten – en voor de solvabiliteit ter ondersteuning van gezonde bedrijven. We verwachten dan ook nieuwe initiatieven van de regeringen op korte termijn.” 

De aangekondigde coronabarometer werd al meermaals uitgesteld en daarover werd ook nu niet gecommuniceerd. Voka West-Vlaanderen blijft aandringen op een langetermijnplan dat meer duidelijkheid geeft over de aanpak tot de zomermaanden. “Een duidelijke beheersingsstrategie voor de komende 7 maanden is noodzakelijk, zodat de ondernemingen en hun medewerkers nu eindelijk zicht krijgen op de maatregelen die ze kunnen verwachten in de komende maanden. Er blijft nood aan een gedetailleerd plan tot aan de zomermaanden voor de beheersing van het virus, de teststrategie en de uitrol van de vaccins. Enkel zo kunnen we een derde golf, het bijhorende jojo-effect en onherstelbare economische schade vermijden”, aldus Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk