Skip to Content
Voka West-Vlaanderen juicht terugkeer naar de normaliteit toe

Voka West-Vlaanderen juicht terugkeer naar de normaliteit toe

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen juicht de definitieve afbouw van de coronamaatregelen toe. Alle coronacijfers vertonen een dalende trend en de druk op het zorgsysteem neemt sterk af. Vanaf maandag 7 maart gelden ook op de werkvloer soepelere regels en is het mondmasker niet langer verplicht. Voka West-Vlaanderen vraagt wel om het systeem van tijdelijke werkloosheid nog te behouden.

“Net wanneer de coronacrisis zo goed als afgelopen is, zorgt de oorlog in Oekraïne voor een nieuwe crisis met bijhorende onzekerheid. De situatie evolueert elke dag, maar vast staat dat ook onze bedrijven een sterke impact zullen ondervinden van de oorlog, onder meer door een verminderde uitvoer, stijgende energie- en grondstoffenprijzen en bevoorradingsproblemen. Het is daarom wijs om het systeem van tijdelijke werkloosheid nog in stand te houden. We moeten onze economie en onze jobs beschermen in deze onzekere tijden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Code geel

Het overlegcomité beslist om vanaf maandag 7 maart over te schakelen naar code geel. Dat is logisch. De bezettingsgraad van de bedden op intensieve zorgen is gedaald onder de 300. Ook alle andere coronacijfers vertonen een sterk dalende trend.

In code geel wordt het corona safe ticket afgeschaft. Alle beperkingen vervallen rond het aantal personen dat aanwezig mag zijn op evenementen. Een mondmasker is niet langer verplicht in het openbare leven, behalve in zorginstellingen en op het openbaar vervoer.

Op de werkvloer is het mondmasker vanaf maandag 7 maart niet langer verplicht. Werkgevers dienen vanaf dan de vernieuwde versie van de generieke gids te volgen. De waakzaamheidsfase is van kracht. Werkgevers dienen het werk zo te organiseren dat de nodige afstand tussen de werknemers kan worden bewaard.

“Ook op de werkvloer keren we terug naar de normaliteit. Sinds twee weken is telewerk niet langer verplicht, wat de samenwerking op de werkvloer enorm bevordert. Nu worden ook een aantal andere maatregelen versoepeld. Voka West-Vlaanderen roept alle werkgevers verder op om de aanbevelingen uit de generieke gids ter harte te nemen. We mogen het virus geen kans geven om zich opnieuw te verspreiden. Dat zou pas een nieuwe catastrofe zijn”, zegt Bert Mons.

Tijdelijke werkloosheid behouden

Voka West-Vlaanderen roept op om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid niet af te schaffen na 31 maart. Na de coronacrisis confronteert de oorlog in Oekraïne ons opnieuw met grote onzekerheid. Het systeem van tijdelijke werkloosheid kan in de nabije toekomst heel nuttig zijn om grote schokken in onze arbeidsmarkt op te vangen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens corona heeft zijn nut bewezen. Het heeft de effecten van de economische crisis gedempt en duizenden jobs veilig gesteld.

“Laat ons dit systeem dat gekend is en gewaardeerd wordt door onze bedrijven, nog minstens een kwartaal verder zetten. Er is nu nood aan zekerheid in deze moeilijke omstandigheden”, aldus nog Bert Mons.

Terugkeer naar de normaliteit

De federale regering kondigt het einde van de federale crisisfase aan. Dat betekent een terugkeer naar de normaliteit waarin de regeringen in dit land zich opnieuw kunnen focussen op de noodzakelijke hervormingen.

Voka West-Vlaanderen wenst zowel de beleidsmakers en adviseurs alsook de hele zorgsector expliciet te danken voor de onafgebroken inzet en wederzijdse steun tijdens de afgelopen 2 jaar.

“Corona heeft onze samenleving tot het uiterste getest, maar we zijn er samen doorgeraakt. Laat ons onthouden dat we in staat zijn om crisissen – hoe ongezien ook – samen het hoofd te kunnen bieden”, besluit Bert Mons.
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk