Skip to Content
Voka West-Vlaanderen lanceert International Community West Flanders

Voka West-Vlaanderen lanceert International Community West Flanders

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen lanceert vandaag de International Community West Flanders, een platform waar internationaal talent actief in West-Vlaanderen met elkaar in contact komt, informatie uitwisselt en ervaringen deelt. “Wil West-Vlaanderen zich bij de top 5 van ondernemende kennisregio’s scharen dan moeten we absoluut nog meer investeren in het aantrekken en koesteren van buitenlands talent. Het oprichten van deze community komt bovenop de vele acties die we nu al ondernemen in het kader van de braindrain problematiek”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Uit een analyse van het Steunpunt Data & Analyse van de Provincie West-Vlaanderen blijkt dat er reeds heel wat expats, zowel Europees als niet-Europees, in West-Vlaanderen aan het werk zijn. Zo is er de voorbije tien jaar een toename zichtbaar: van 7.000 expats in 2010 naar bijna 20.000 expats in 2019. “Het is dus duidelijk dat dit internationaal talent een belangrijk onderdeel vormt van ons economisch weefsel”, stelt Bert Mons.

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) riep in zijn eerste advies eind 2017 “Internationaal toptalent aantrekken en verankeren in Vlaanderen” al op tot een integrale en gecoördineerde strategie waarbij een betere branding als regio en een vriendelijk welkomstbeleid met een one-stop-shop de speerpunten waren. “De Vlaamse regering heeft de eerste stappen gezet, maar er is nog geen sprake van een one-stop-shop. Bijgevolg roepen we de bevoegde ministers dan ook op hier verder werk van te maken.”

Een thuis voor internationaal talent in West-Vlaanderen

“Als Voka West-Vlaanderen wachten we niet af”, gaat Bert Mons verder. “Daarom richten we vandaag de International Community West Flanders op waar internationaal talent met elkaar in contact wordt gebracht, ervaringen gedeeld worden en vragen kunnen worden gesteld.”

“Eerst en vooral is er het online platform MeetUp, wat ons de kans geeft om internationaal talent op een laagdrempelige manier samen te brengen en te verbinden.

“Vervolgens werpt Voka West-Vlaanderen zich op als een one-stop-shop waar duidelijke informatie in het Engels zal worden verschaft opdat internationaal talent administratief, sociaal en cultureel goed kunnen integreren in West-Vlaanderen. Davy Maes, expert menselijk kapitaal bij Voka West-Vlaanderen treedt hier op als contactpersoon en zal de communityleden wegwijs maken.”

“Ten derde organiseren we gerichte (voorlopig online) netwerkactiviteiten, steeds gelinkt aan een thema dat door de internationale medewerkers zelf wordt gekozen”, vertelt Bert Mons. “Zo kan internationaal talent zich écht thuis voelen in onze provincie. Van zodra het kan, schakelen we natuurlijk over op fysieke netwerkmomenten!”

“Alle bovengenoemde acties worden mee vorm gegeven door een stuurgroep van enkele enthousiaste internationale talenten”, voegt Davy Maes toe. “Zij weten immers zelf het best waar de doelgroep nood aan heeft. Samen met hen bouwen we op die manier aan een sterke community binnen West-Vlaanderen.”

Op termijn ambieert Voka West-Vlaanderen ook Engelstalige professionele begeleidingstrajecten voor deze doelgroep opdat ze zich ook als professioneel verder kunnen blijven ontwikkelen. “Deze strategie moet de West-Vlaamse ondernemingen in staat stellen internationale, unieke toptalenten te behouden en aan te trekken en West-Vlaanderen te promoten als aantrekkelijke regio om te leven, te werken en te wonen,” besluit Bert Mons.

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits looft de voortrekkersrol die Voka West-Vlaanderen speelt door de oprichting van een International Community. “Dit is een uitstekend initiatief om meer toptalent te kunnen aantrekken en West-Vlaanderen op de kaart te zetten als een warme regio. Ik wil deze Community ook als voorbeeld en inspiratie nemen om in de toekomst uit te rollen in de andere provincies.”

Steun West-Vlaamse ondernemingen en internationale talenten

Het initiatief kan alvast op de steun rekenen van het West-Vlaamse ondernemerslandschap.

“We zijn een internationaal bedrijf en zien dit graag weerspiegeld op de werkvloer. De schoonheid van ons bedrijf ligt immers in de diversiteit aan mensen. Integratie op de werkvloer is geen probleem aangezien we een open bedrijfscultuur hebben waar diversiteit en inclusiviteit centraal staan. We merken echter dat een sociaal netwerk opbouwen naast het werk een grotere uitdaging inhoudt en daarom juichen we dit project ook ten volle toe. Mensen met dezelfde ervaring gewoonweg samenbrengen kan al een wereld van verschil maken”, aldus Lynn Demonie, hr-manager bij Skyline Communications.

“Als internationaal bedrijf geloven wij niet in grenzen. We geloven in kansen, en daarom is dit initiatief fantastisch. Het geeft ons internationaal talent de kans om te connecteren met een netwerk van gelijkgestemden, en ondersteunt hen in het zich thuis voelen, zowel in West-Vlaanderen als bij Daikin”, vervolgt Anouschka Dubois, manager EMEA Corporate hr.

Verder kan het initiatief nog op uitdrukkelijke steun en enthousiasme rekenen van andere ondernemingen zoals Bekaert, Barco en delaware.

Ook hun internationale medewerkers zijn alvast enthousiast en zien de meerwaarde van deze community.

Martin Mathew, India, 33 years (delaware)

“Since I arrived 4 years ago, it has not always been easy to integrate myself and settle down in Belgium. An international community would help break these blockades and create an atmosphere for interaction and inclusion. This will give everyone confidence that there is someone to help them when needed.”

Monica Ramirez Lastra, Cuba, 26 years (Daikin)

“Being part of a community would certainly help expats to feel more welcome in the region. The experience of the members would work as a useful source for help and information. From what I gather, the online community is a great opportunity to bring people together and create bonds that will finally help all its members during their integration process.”

De community is te vinden via deze link: https://www.voka.be/International-community-west-flanders

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk