Skip to Content
Voka West-Vlaanderen lanceert met ‘Welt 2.0’ begeleidingstraject voor inclusieve tewerkstelling

Voka West-Vlaanderen lanceert met ‘Welt 2.0’ begeleidingstraject voor inclusieve tewerkstelling

De coronacrisis woedt volop, maar binnen afzienbare tijd keert de krapte op de arbeidsmarkt terug. Bovendien moeten bedrijven anticiperen op heel wat transities op vlak van duurzaamheid, digitalisering, inclusiviteit, levenslang leren en vernieuwde arbeidsorganisaties. Daarom organiseert Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vanaf 1 oktober zowel via brede infosessies als trajecten op maat, begeleidingstrajecten voor bedrijven voor een wendbaar en inclusief personeelsbeleid. “We zijn blij dat we met steun van de Vlaamse overheid en ESF en met medewerking van partners als Antwerp Management School en Jobroad bedrijven kunnen helpen bij het inclusief en wendbaar personeelsbeleid dat nodig is voor duurzame tewerkstelling”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De voorbije jaren heerste er krapte op de arbeidsmarkt. Toen begeleidde Voka West-Vlaanderen met het project ‘Welt’ 1.277 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (vb. 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking, schoolverlaters zonder diploma, mensen met een migratieachtergrond, …) naar een stage of job via werkervaring en leertrajecten bij 160 bedrijven. De coronacrisis zorgt er nu voor dat Voka West-Vlaanderen het geweer van schouder verandert.

“Op relatief korte termijn zien we die krapte terugkomen niet in het minst omwille van de vergrijzingsproblematiek. Daarnaast zijn er nog andere trends die evenmin verdwenen zijn zoals de verduurzaming en de digitalisering van onze samenleving en de economie. De coronacrisis zelf zorgde ook voor een veranderde arbeidsorganisatie in veel ondernemingen. Wie al deze uitdagingen het hoofd wil bieden, heeft nood aan een wendbaar en inclusief personeelsbeleid. Daarom zetten we met Welt 2.0 in op instroom en retentie om onze West-Vlaamse kmo’s te ondersteunen in hun duurzaam, inclusief hr-beleid”, zegt Bert Mons.

Succesrecept

Voka West-Vlaanderen voorziet ook in een scan waarmee bedrijven kunnen meten hoe inclusief hun personeelsbeleid al is. Wie dat wil kan een diepgaandere analyse laten uitvoeren en onder begeleiding van experts een actieplan uitwerken dat op het einde van het traject ook geëvalueerd wordt door Voka West-Vlaanderen. “We merken dat die aanpak goed werkt voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, waarbij bedrijven werken op de VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Dat succesrecept trekken we nu ook door naar het personeelsbeleid van ondernemingen”, aldus Bert Mons.

Breed partnerschap

Voka West-Vlaanderen voert dit project uit met steun van het Europees Sociaal Fonds en cofinanciering van de Vlaamse overheid. De begeleiding van de bedrijven gebeurt in samenwerking met Antwerp Management School en Jobroad maar ook partners als VDAB, SD Worx, Federgon en Sterpunt Inclusief Ondernemen. Daardoor is de deelname voor ondernemingen gratis, ook voor de groepstrajecten of de individuele begeleiding.

ConXion

ConXion nam eerder aan het Welt-traject. “Als hr-verantwoordelijke sta je vaak alleen. Een deelname aan Welt is de ideale manier om contacten te leggen met gelijkgestemden. De externe sprekers zijn erg interessant, maar er is ook een enorme meerwaarde te vinden in te contacten met de groep zelf. Leren van elkaar is key”, aldus Hanne Vermès, hr-manager bij ConXion.“Een ander element waar Welt onder andere in kan ondersteunen, is het verenigen van werkgevers met arbeidsbemiddelaars bij het opzetten van een IBO-traject. Ook bijstand in de procedure om een ESF-project in te dienen hielp ons vooruit. De inzichten, tips en tricks die je als hr-professional via dit Welt format kan verwerven zijn van onschatbare waarde en komen altijd van pas.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk