Skip to Content
Voka West-Vlaanderen: nu al minstens 40 miljard euro schade, coronacrisis wordt drie keer zo erg als financiële crisis 2008-2009

Voka West-Vlaanderen: nu al minstens 40 miljard euro schade, coronacrisis wordt drie keer zo erg als financiële crisis 2008-2009

Uit een nieuwe bevraging van Voka blijkt dat de economische schade van de coronacrisis exponentieel stijgt. Op een week tijd verdubbelde het aantal bedrijven waarbij de omzet minstens halveerde. 30% van de West-Vlaamse bedrijven ziet zijn omzet bijna volledig wegvallen. Nu al heeft meer dan de helft van de bedrijven tijdelijke werkloosheid aangevraagd, en nog eens 10% zegt dit nog in de komende week te doen. De helft van de bedrijven ervaart ook al liquiditeitsproblemen. “We berekenden ook de impact van de crisis op de economie aan de hand van de cijfers van onze enquête. De schade bedraagt nu al 40 miljard euro. Er zal dit jaar een recessie van zo’n 7% komen als de maatregelen aanhouden tot eind april. Het gevolg is dat deze crisis zeker drie keer zo zwaar riskeert te worden als de financiële crisis van 2008-2009”, vreest Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. “We zijn de overheden dankbaar voor de genomen maatregelen, al zijn er nog bijsturingen die we naar voor schuiven: de eerste maand gewaarborgd inkomen bij ziekte door de overheid laten betalen en de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid te combineren met een tijdelijke job.”

Voka peilde opnieuw naar de impact van de coronacrisis op het Vlaamse bedrijfsleven. Op een week tijd groeide het aantal ondernemingen dat hun omzet zag dalen van 75% naar 84%. Ruim 40% - een verdubbeling ten opzichte van de enquête van vorige week - zag minstens de helft van hun omzet in rook opgaan. Voor 3 op 10 bedrijven bedraagt het omzetverlies zelfs meer dan 75%. Vooral kmo’s en zelfstandigen zien in deze fase de omzet minstens halveren, ook een verdubbeling ten opzichte van vorige week. Als reden voor het omzetverlies verwijst de helft van de bedrijven naar lagere verkoop, naast problemen in de toelevering en personeelstekorten.

Zowat de helft van de bedrijven ervaart nu al liquiditeitsproblemen. 1 op 3 geeft aan dat dit het gevolg is van klanten die hun rekeningen niet of te laat betalen. 1 op 4 geeft ook aan zelf problemen te ondervinden om rekeningen te betalen. “Het is duidelijk dat hier een gevaarlijke kettingreactie plaatsvindt. Hoe meer bedrijven in moeilijkheden komen om hun leveranciers te betalen, hoe moeilijker die leveranciers het op hun beurt krijgen enz. Een snel en omvangrijk bankenplan met uitstel van betalingen van leningen en kredieten en overheidswaarborgen op overbruggingskredieten, zoals afgelopen zondag aangekondigd, was dan ook noodzakelijk. De banken, de Nationale Bank en de federale regering hebben hierin hun verantwoordelijkheid genomen”, aldus Bert Mons.

Ook de tijdelijke werkloosheid loopt op. De helft van de bedrijven vroeg al tijdelijke werkloosheid aan, 10% denkt dit in de komende week te doen en nog eens 15% in de komende maand. Ook dat is een stijging van bijna 40% ten opzichte van de vorige bevraging. Bij 25% van de bedrijven die al beroep doen op tijdelijke werkloosheid, geldt dit voor alle personeelsleden. 60% doet dat voor minstens de helft van het personeel.

Drie keer zo erg als financiële crisis

Door de extra gezondheidsmaatregelen van de voorbije week en de resultaten van de bevraging stelde Voka haar economische prognose bij. Die gaat nu al 40 miljard euro in het rood. De plotse stilstand van ons land veroorzaakt een ongeziene economische schok. “Waar we aan het begin van de financiële crisis in 2008 een terugval zagen van 3,7%, verwachten we nu eerder een inzinking van 13%. Na juni zal er hopelijk wel herstel zijn, ook met dank aan de getroffen maatregelen van de verschillende regeringen. Maar dit zal niet voldoende zijn om het verlies uit te vlakken. De diepe recessie in de eerste jaarhelft zou de economie met 7% doen krimpen voor heel 2020. Ook dat is ruim het drievoud van de krimp van 2% in 2009. Bovendien is het nog niet zeker of er nog nieuwe corona-golven bijkomen en in welke mate dit andere delen van de wereld zal aantasten”, aldus Bert Mons.

Extra maatregelen

Uit de bevraging viel ook een positieve noot op te maken. Het merendeel van de Vlaamse bedrijven is zeer erkentelijk voor de maatregelen die de Vlaamse en federale overheden de voorbije dagen en weken namen. 6 op de 10 Vlaamse bedrijven hoopt dat die maatregelen voldoende zullen zijn om te kunnen overleven.

Er zijn wel nog bijsturingen nodig in de maatregelen, waarop Voka West-Vlaanderen graag wil wijzen. Een eerste is het gewaarborgd inkomen bij ziekte. 8 op de 10 bedrijven met personeelstekorten ziet meer ziektebriefjes toekomen. Daarom is het noodzakelijk dat de federale overheid de eerste maand gewaarborgd inkomen nu op zich neemt. “Op die manier kan men de druk op de precaire financiële situatie van bedrijven met veel zieken verlichten en vermijden dat ze daardoor in liquiditeitsproblemen komen.”, zegt Bert Mons.

Alleen samenwerking overbrugt deze crisis

Voka West-Vlaanderen herhaalt haar oproep aan de gezonde medewerkers om binnen de strikte overheidsmaatregelen te blijven werken. “Indien de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden, is het gezondheidsmatig perfect mogelijk om te werken. Alleen zo houden we onze samenleving intact”, zegt Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen ondersteunt de strikte maatregelen die de overheid neemt, maar vraagt ook burgerzin van de gezonde medewerkers. “We vangen bij onze ondernemingen steeds meer signalen op dat medewerkers simpelweg niet meer komen opdagen. Dit hypothekeert de continuïteit van onze ondernemingen én van onze samenleving. Wij roepen op om aan het werk te blijven en te werken voor ons welzijn”, onderlijnt nog Bert Mons. “Alleen samenwerking overbrugt deze crisis"

Voor wie toch zonder job valt, wil Voka West-Vlaanderen dat mensen bovenop hun werkloosheidsuitkering uitzonderlijk ergens anders aan de slag mogen gaan. Voor heel wat jobs vindt men nu geen personeel, het zou goed zijn moest men mensen die tijdelijk zonder job zitten, de kans geven om zelf nog iets bij te verdienen en zo de economie te ondersteunen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk