Skip to Content

Voka West-Vlaanderen ontgoocheld na Nationale Veiligheidsraad

Na de oproep van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen gisteren voor duidelijke en werkbare maatregelen inzake quarantaine was het vandaag uitkijken naar wat de Nationale Veiligheidsraad daarover ging beslissen. “Alle goede bedoelingen ten spijt, blijven we samen met de ondernemingen op onze honger zitten”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

De Nationale Veiligheidsraad van vandaag moest de start inluiden van een periode waarin meer perspectief op langere termijn zou geboden worden om samen te leven én te werken met het coronavirus in afwachting van een vaccin. Jammer genoeg blijven ook na de persconferentie nog heel wat vragen onbeantwoord.

Quarantaineregels

Wie symptomen vertoont of in nauw contact is geweest met een besmet persoon moet in quarantaine en een test laten afnemen. Vanaf 1 oktober stopt de quarantaineperiode bij een negatieve test na 7 dagen. Voordien kon de quarantaine in geval van een eerste negatieve test oplopen tot 14 dagen. “Dit is een beperkte versoepeling, maar daarmee wordt de kern van het probleem niet aangepakt”, aldus Bert Mons. “Al te vaak zien we dat huisartsen hele gezinnen in quarantaine plaatsen, uit voorzorg, maar zonder aantoonbare reden of rechtsgrond. Dit voorbarig voorschrijfgedrag van artsen, bovendien vaak via een louter telefonisch contact, is absoluut niet werkbaar voor onze ondernemingen. Zij staan hiertegen machteloos. Het brengt de continuïteit van veel bedrijven in gevaar, net op een moment dat ze alles in het werk stellen om te overleven. Deze aanpak moet beter worden geregeld. Quarantaine dient opgelegd te worden als er duidelijke symptomen zijn, paniek is nergens voor nodig”, stelt Bert Mons.

Verplaatsingen voor professionele doeleinden

Wie terugkeert uit een rode zone moet in quarantaine. Aangezien dit ook geldt voor verplaatsingen van meer dan 48 uur in het kader van professionele activiteiten zorgt dit ervoor dat heel wat ondernemingen de facto worden lam gelegd. Denk maar aan de vele bedrijven die regelmatig over de grens in Nederland of Frankrijk montageopdrachten of servicediensten vervullen. “De zogenaamde ‘zelfbeoordelingstest’ kan hier soelaas bieden op voorwaarde dat ook in geval van professionele verplaatsingen de quarantainemaatregel vervalt. Hieromtrent dient snel duidelijkheid te komen”, vervolgt Bert Mons.

Leren leven én werken met het virus

De beslissingen van vandaag lijken volgens Voka West-Vlaanderen onvoldoende tegemoet te komen aan de dagdagelijkse werkomgeving van ondernemingen. “Hoe dan ook zullen we enkel door burgerzin te tonen en door te leren leven én werken met het virus uit deze crisis geraken”, besluit Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk