Skip to Content
Voka West-Vlaanderen richt een digitale experimenteerruimte voor kmo’s in

Voka West-Vlaanderen richt een digitale experimenteerruimte voor kmo’s in

Voka West-Vlaanderen zal in West-Vlaanderen, samen met partners, een digitale experimenteerruimte inrichten. Het is de bedoeling dat kmo’s er terecht kunnen met al hun vragen over digitale transformaties. Ze krijgen er ook begeleiding voor hun projecten rond nieuwe (datagedreven) digitale technologieën en voor de integratie en toepassing ervan in hun concrete bedrijfsrealiteit. Uniek is de samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld. De oprichting kadert in een Vlaamsbreed project, waarbij Voka digitale experimenteerruimtes opricht in elke provincie. Hier zijn de beste lokale partnerschappen aangegaan om de digitale experimenteerruimtes tot een succes te maken. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits maakt 5,14 miljoen euro vrij voor het project. In maart 2021 zullen de digitale experimenteerruimtes operationeel zijn.

Gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen Bert Mons: “Vanuit Voka begeleiden we nu reeds ondernemingen in hun digitale transformatie. We hebben hiervoor met de steun van VLAIO een digitale quick scan ontwikkeld die al door meer dan 800 bedrijven werd ingevuld. Uit de digitale maturiteitsscore blijkt dat 40% van de kmo’s eerder laag tot gemiddeld scoort. De meest voorkomende vragen van kmo’s zijn: Hoe kan slimme data mij helpen om betere (strategische) beslissingen te nemen? Is machine learning iets voor mij? Hoe kunnen digitale tools mij helpen om mijn interne processen efficiënter te laten verlopen? Met deze extra ondersteuning kunnen we de toegang tot aanwezige testinfrastructuur vereenvoudigen en kmo’s vooruit helpen in hun digitale omslag.”

Concreet kan een kmo bijvoorbeeld in een digitale experimenteerruimte terecht om zijn voorraadbeheer te optimaliseren met gebruik van sensortechnologie. Die toepassing kan aan het lab worden voorgelegd en getest. Naast het gebruikmaken van de beschikbare infrastructuur, methodieken en technische expertise van de kennispartners, zal ook aandacht uitgaan naar de plaats die deze digitalisering krijgt binnen het bedrijfsmodel.

5,14 miljoen euro steun voor digitalisering van Vlaamse kmo’s

Voor de uitbouw en de werking van deze laagdrempelige digitale experimenteerruimtes wordt in 5,14 miljoen euro voorzien vanuit Europese en Vlaamse middelen. Dankzij deze steun kan een kmo terecht bij een digitale experimenteerruimte voor het testen van een bepaalde technologie en wordt 70% van de kosten daarvan gedragen door de overheid. De kmo moet voor de dienstverlening 30% zelf betalen.

Vlaams minister voor Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Met de oprichting van de laagdrempelige Digitale Experimenteerruimtes versnellen we de digitalisering bij onze Vlaamse kmo’s. Het is belangrijk dat Vlaamse bedrijven de kans krijgen om te experimenteren met toepassingen in Artificiële Intelligentie (AI) en de digitale ondersteuning van bedrijfsprocessen. Op die manier worden de Vlaamse ondernemingen naar een hoger niveau getild en wordt bij uitbreiding de hele Vlaamse economie gestimuleerd bij deze digitale transformatie. Dankzij onze steun kunnen ook kleine ondernemingen waar digitalisering vaak moeilijker op eigen houtje te realiseren is, die belangrijke stappen zetten. Met dit steuntraject, waarbij 70% ondersteuning wordt voorzien door de Europese en Vlaamse overheden, geven we onze ondernemingen een duwtje in de rug.”

Partners

Voka West-Vlaanderen is blij met de opdracht voor het uitbouwen van een digitale experimenteerruimte. Daarvoor zal het samenwerken met Flanders Make, Howest, Ilvo, POM West-Vlaanderen, Sirris, TuaWest en Vives.

“We willen als Voka West-Vlaanderen een SPOC zijn bij het begeleiden van de kmo en hen op weg helpen richting implementatie van digitale technologieën. Vanuit Voka West-Vlaanderen betekent dit dat wij beroep kunnen doen op de uitgebreide en complementaire kennis en expertise van onze co-promotoren. Daarnaast kan er indien nodig ook doorverwezen worden over de grenzen van de provincies, namelijk naar andere experimenteerruimtes met specifieke focus en expertise”, voegt Bert Mons toe.

De experimenteerruimtes zullen nog in het voorjaar van 2021 operationeel zijn. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk