Skip to Content
Voka West-Vlaanderen roept op tot actie na expertenrapport over aangetast concurrentievermogen

Voka West-Vlaanderen roept op tot actie na expertenrapport over aangetast concurrentievermogen

Het langverwachte expertenrapport over koopkracht en concurrentievermogen bevestigt de problemen waar bedrijven nu al een hele tijd mee kampen. De concurrentiekracht van onze ondernemingen is aangetast en de energiefactuur weegt sterk op de bedrijfsactiviteiten. Actie is nu nodig.

“Het expertenrapport bevestigt zwart op wit dat het concurrentievermogen van ons land achteruitgaat. Die analyse onderschrijven we al langer. Het is nu tijd om in actie te komen en oplossingen uit te werken om onze economie te versterken. We spelen met de welvaart van de volgende generaties als we rapporten blijven bestellen, maar niet met antwoorden komen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Automatische indexering

De automatische koppeling van de lonen aan de inflatie confronteert ondernemingen met nooit geziene loonkostenstijgingen. Het expertenrapport bevestigt dat België een van de weinige landen ter wereld is waar een dergelijk systeem nog bestaat. Het rapport stelt dat de automatische loonindexering in tijden van hoge inflatie leidt tot een verslechtering van de concurrentiepositie van ons land.

De experts stellen voor om de concurrentiepositie van nabij op te volgen om in te schatten of, en wanneer, een aanpassing aan het systeem nodig is. Voor Voka is het wel duidelijk dat een aanpassing noodzakelijk is. Voka blijft een indexsprong van 3% vragen, gecorrigeerd met een nettopremie van 500 euro.

Steunkader energie

De experts zijn akkoord dat het Europese steunkader wordt ingesteld om de meest getroffen bedrijven tijdelijk en gericht te helpen met de betaling van hun energiefacturen.

Begin mei al vroeg Voka de federale regering om een reglementair kader op te zetten waarbinnen steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. Er moet nu dringend actie genomen worden. Duitsland en Frankrijk, twee van onze belangrijkste handelspartners, hebben al zo’n systeem ingesteld en zorgen voor concrete ondersteuning van de bedrijven.

Europa accepteert de energiesteun onder bepaalde voorwaarden. Enkel bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar, kunnen een beroep doen op de steun. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk