Voka West-Vlaanderen verwacht opnieuw zware terugval van 4,5% in vierde kwartaal

Dringend performante totaalaanpak van viruscontrole nodig om jojo-economie te voorkomen

Volgens nieuwe ramingen van Voka West-Vlaanderen zal onze economie in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een zware terugval van 4,5% van het BBP kennen. “De double dip of W-curve is een feit, we gaan opnieuw fel achteruit en deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten. Daarom moeten we nu al klaar staan met een heldere en performante aanpak om – eens de regels versoepeld worden – te vermijden dat het aantal besmettingen terug stijgt. Deze gecoördineerde corona-aanpak moet de gezamenlijke prioriteit zijn van alle overheden in dit land”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. Er moet nu snel gewerkt worden aan een krachtdadig test, track en trace-beleid, aan duidelijkheid over het gebruik van testen en quarantaineperiodes en moet er een heldere vaccinatiestrategie uitgetekend worden. 

Op basis van de nieuwste enquête en economische analyse van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Na de grootste economische recessie in decennia van -15% in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7% in het derde kwartaal. Maar in het vierde kwartaal van 2020 verwachten we dat de tweede coronagolf ons opnieuw met maar liefst 4,5% naar beneden zal duwen. “Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is; na de eerste heropleving zakken we weer erg weg voor er herstel optreedt in 2021. In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden”, vreest Bert Mons.

Derde golf kost wat kost vermijden

“Deze tweede lockdown moet de allerlaatste zijn, we moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop opsteekt en onze maatschappij en economie lam legt”, vindt Bert Mons. Daarom moet er volgens Voka West-Vlaanderen nu dringend een coherent en consistent plan opgezet worden dat het virus definitief weert en een nieuwe coronagolf vermijdt. “We moeten lessen trekken uit deze tweede opstoot en kijken naar de recepten die in het buitenland gewerkt hebben”, aldus Bert Mons.

“Prioritair blijft een performant test-, track- en tracebeleid. We werken daar al maanden aan maar dit staat nog steeds niet op punt en het systeem blijft hiaten vertonen. De sneltesten zullen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een nieuwe derde golf en dus ook een derde economische terugslag. Die sneltesten moeten dan wel zorgen voor een ingekorte quarantaineperiode, anders hebben ze weinig meerwaarde ten opzichte van de bestaande PCR-testen." Voka West-Vlaanderen dringt aan op duidelijke regels die de quarantaine bij negatieve sneltesten verkorten. Op basis van de beschikbare data moeten lokale besmettingshaarden veel sneller ingedijkt worden met gerichte en lokale maatregelen.

Tegelijkertijd moet er nu ook al een plan uitgetekend worden over hoe men zo snel mogelijk en zo best mogelijk vaccins bekomt en toedient. “Het ziet ernaar uit dat er betrouwbare vaccins in de loop van 2021 op de markt zullen zijn. Daarom moeten onze overheden nu al de nodige bestellingen plaatsen en de nodige strategieën ontwikkelen voor de logistiek, de distributie en de toediening van deze vaccins. Ook zal de nodige opvolging moeten gebeuren. Als dat nu niet gebeurt, zullen we te laat komen.”

“We moeten voor eens en voor altijd met dit virus en haar grip op onze maatschappij en economie afrekenen. Daarom moet men er nu al voor zorgen dat er een plan klaarligt om uit te rollen eens we terug uit deze tweede lockdown komen. De voorbije weken werden er heel wat goede maatregelen genomen voor de korte termijn, maar nu is het noodzakelijk om een plan te hebben voor heel 2021 en hierover helder te communiceren. Enkel met een doortastend gezondheidsbeleid vermijden we dat de economie en onze samenleving nog meer schade oplopen die we nog jaren met ons zullen meeslepen”, aldus Bert Mons.

Resultaten corona-enquête Voka West-Vlaanderen (09/11/2020)

Enquête ingevuld door 250 Vlaamse ondernemingen op 9 november:

  • -81% van de bedrijven verwachten wat ze in het vierde kwartaal een groter omzetverlies zullen zien. 25% van de respondenten verwachten dat dit verlies zal oplopen tot 50% van hun normale omzet.
  • -Export 20% onder normale niveau.
  • -Investeringsplannen 21% onder normale niveau, zonder beterschap in 2021.
  • -Driekwart van de bedrijven zijn matig tot sterk bezorgd over de impact van de huidige situatie op hun commerciële activiteiten.
  • -Een op vijf bedrijven zien een reëel risico dat ze de komende weken of maanden overkop zullen gaan.
  • -Ruim een derde van de bedrijven geven aan dat ze niet langer dan 6 maanden aan hun financiële verplichtingen zouden kunnen voldoen zonder bijkomende kapitaalinjectie of bijkomende kredieten.
  • -Bijna de helft van de bedrijven verwacht dat ze in de komende weken meer gebruik zullen maken van tijdelijke werkloosheid . 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Evelien Bogaert

Manager Marketing & Communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Neem contact op met