Skip to Content
Voka West-Vlaanderen vraagt dringend steunmaatregelen voor getroffen sectoren

Voka West-Vlaanderen vraagt dringend steunmaatregelen voor getroffen sectoren

De nieuwe maatregelen van het overlegcomité raken verschillende sectoren zoals de event-, cultuur- en ontspanningssector. Er kan dan ook geen twijfel over bestaan: de federale en Vlaamse steunmaatregelen moeten uitgebreid en verlengd worden. Voor Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen moet alles in het werk worden gesteld om de bedrijven niet te laten stilvallen. Wanneer de basisscholen voor Kerstmis moeten sluiten, moet voor bepaalde groepen in opvang worden voorzien.

Voka West-Vlaanderen vraagt om het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona te verlengen gedurende het eerste kwartaal van 2022. Ook het Vlaams beschermingsmechanisme, waarbij een onderneming die een sterk omzetverlies lijdt financiële steun ontvangt, moet opnieuw geactiveerd worden.

“We mogen bedrijven en sectoren niet laten kapseizen. De ondersteuningsmaatregelen hebben hun nut bewezen en moeten worden verlengd of opnieuw worden ingevoerd. De steunmaatregelen moeten de getroffen sectoren en hun toeleveranciers ondersteunen”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Opvang voor kinderen

Wanneer scholen vervroegd sluiten, moet dat gepaard gaan met opvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van werknemers die een niet-telewerkbare functie uitoefenen. Onze ondernemingen moeten kunnen blijven draaien. De continuïteit van de ondernemingen staat onder druk door de verschillende coronamaatregelen. De talrijke quarantaines van medewerkers en hun gezinnen leiden nu al tot een ernstige verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Een verdere ontwrichting van ons economisch weefsel moet absoluut vermeden worden.

Terugkomdag behouden

Voka West-Vlaanderen vindt het positief dat werknemers die wel telewerken nog steeds één dag per week terug kunnen keren naar de werkvloer. Op die manier wordt de band tussen collega’s in stand gehouden en het welzijn van medewerkers versterkt.

Coronabarometer

De Vlaamse ondernemingen verwachten dat de coronacrisis beter en structureler wordt aangepakt. Vandaag zigzaggen we van het ene naar het andere overlegcomité. De gehanteerde ad-hoc aanpak van de voorbije weken zorgt voor onzekerheid en doet het draagvlak voor de maatregelen snel wegsmelten. We moeten met deze endemie leren leven en werken. Voka West-Vlaanderen vraagt om het concept van een coronabarometer uit te werken. Dat instrument moet de samenleving op voorhand een zicht geven op welke maatregelen er genomen zullen worden bij het bereiken van bepaalde grenswaarden.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk