Skip to Content
Voka West-Vlaanderen vraagt duidelijk kader voor professionele verplaatsingen van en naar het buitenland

Voka West-Vlaanderen vraagt duidelijk kader voor professionele verplaatsingen van en naar het buitenland

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen neemt nota van de beslissing van het Overlegcomité om niet-essentiële reizen tijdelijk te beperken en zo een verdere verspreiding van het virus in te dammen. Voka West-Vlaanderen dringt er sterk op aan dat de juridische uitwerking van deze beperkingen snel op punt staat en dat er vrijstellingen zijn voor grensarbeid, buitenlandse contractoren en andere professionele verplaatsingen van en naar het buitenland. Het Overlegcomité geeft vandaag ook een begin van perspectief aan de zwaar getroffen sector van de niet-medische contactberoepen. Maar voor andere gesloten sectoren zoals de horeca-, toerisme-, vrijetijds- en eventsector is er nog steeds geen licht aan de horizon.
"We beginnen dus opnieuw te stappen, maar dat geldt niet voor iedereen, en dat blijft een bijzonder hard gelag. We verwachten specifieke ondersteuningsmaatregelen voor de gesloten sectoren die nog steeds zwaar te lijden hebben onder de crisis. De loonkostensubsidie die de federale regering voor de reissector voorstelt, is alvast een goede maatregel.", aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. 

De tijdelijke ban op niet-essentiële reizen mag de essentiële, professionele activiteiten niet raken. Onze West-Vlaamse economie is bijzonder afhankelijk van export en buitenlandse arbeidskrachten. Dat moet het uitgangspunt zijn bij de uitwerking van de wettelijke uitvoeringsbesluiten. Zowel het Overlegcomité als de Europese Raad hebben het belang benadrukt van open grenzen voor gezondheidswerkers, internationaal transport, grensarbeiders en diverse essentiële zakenreizen.
"We begrijpen dat de virusvarianten met doortastende maatregelen moeten worden ingedamd en dat plezierreizen worden verboden. Maar professionele internationale verplaatsingen moeten wel ongehinderd en onverminderd kunnen blijven doorgaan. Het gaat om de bevoorrading van onze economie en om de uitwisseling van gespecialiseerde arbeidskrachten. Zij zijn essentieel om onze bedrijven en onze economie te doen draaien. We zijn verheugd dat het Overlegcomité hier vandaag rekening mee gehouden heeft”, stelt Bert Mons. 

Voka West-Vlaanderen rekent erop dat grensarbeid mogelijk blijft zonder bijkomende administratieve lasten. Goederentransport moet ongehinderd en zonder vertragingen kunnen plaatsvinden. En gespecialiseerde arbeidskrachten en contractoren moeten zonder quarantaineperiode kunnen blijven reizen:

  • Grensarbeid moet mogelijk blijven zonder bijkomende administratieve lasten. Sommige grensarbeiders moeten dagelijks de grens met bv. Frankrijk of Nederland over. Anderen keren slechts één keer per week terug naar huis. Het kan niet de bedoeling zijn dat deze mensen bij elke grensovergang een PLF-document moeten invullen, of een test of quarantaine moeten doormaken. 
  • Goederentransport moet zonder vertragingen kunnen plaatsvinden. Grenscontroles binnen de Schengenzone zijn uit den boze. Vervoerspersoneel moet vrij kunnen reizen om vervoersopdrachten te vervullen. 
  • Gespecialiseerde arbeidskrachten zoals contractoren of aannemers die kritische werken uitvoeren, moeten kunnen blijven reizen. Het betreft bijvoorbeeld Belgische medewerkers die machines instellen en onderhouden in het buitenland of buitenlanders die kritische taken uitvoeren aan installaties bij ons in bv. de haven, de chemie of de voeding. Ook zij moeten vallen onder een uitzonderingsregime zonder een quarantaineperiode te moeten doormaken. 
  • Buitenlandse verplaatsingen in het kader van contractbesprekingen en -ondertekeningen vallen ook onder de noemer van de essentiële reizen. 

De ban op niet-essentiële reizen betekent voor de reissector opnieuw een zware klap. Krachtige en specifieke ondersteuningsmaatregelen zijn dan ook nodig om die sector overeind te houden. De loonkostensubsidie die de ministers van Volksgezondheid en Werk voorstellen, is alvast een goede maatregel:
“De overheid komt tussen in de loonkosten van de werkgevers uit de reissector om de continuïteit te waarborgen én de werknemers krijgen de kans om opleidingen te volgen. Een toekomstgerichte aanpak waar werkgevers en werknemers uit de sector wel bij varen”, vindt Bert Mons. 

Tot slot is Voka West-Vlaanderen van mening dat bijzondere ondersteuningsmaatregelen voor de zwaarst getroffen sectoren nu meer dan ooit aan de orde zijn, naast de algemene ondersteuningsmaatregelen van de diverse overheden die verdergezet moeten worden. Want ondernemingen kampen nog steeds met een fors omzetverlies.
“De gesloten sectoren die ook vandaag nog geen enkel zicht kregen op een mogelijke hervatting van hun activiteiten, moeten bijkomend ondersteund worden met specifieke steunmaatregelen. We verwachten dat het Overlegcomité van 5 februari de nog gesloten sectoren ook een exit uit de lockdown in het vooruitzicht stelt. Dat toekomstperspectief is zo belangrijk. Geef deze ondernemingen en sectoren een duidelijke roadmap zodat ze zich kunnen voorbereiden op een doorstart van het socio-economisch leven. We kijken er allen naar uit om weer samen te kunnen groeien”, besluit Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk