Skip to Content
Voka West-Vlaanderen vraagt met aandrang snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie

Voka West-Vlaanderen vraagt met aandrang snel duidelijkheid over modaliteiten vaccinatie

De vaccinstrategie die vandaag werd voorgesteld, biedt volgens Voka West-Vlaanderen perspectief en zet in op de juiste prioriteiten. Na de zorg, de ouderen en risicogroepen, komen de essentiële bedrijven aan bod. “Maar voor die essentiële bedrijven is er vandaag nog geen duidelijkheid over de juiste modaliteiten van de uitrol, en daar is dringend nood aan”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen. “Ook moeten de niet-essentiële bedrijven perspectief krijgen op vaccinatie van hun medewerkers. In tussentijd is een beheersingsstrategie nodig voor de maanden waarin niet iedereen gevaccineerd kan worden.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgelucht dat de vaccins van diverse bedrijven binnenkort beschikbaar zijn en vanaf 5 januari kunnen worden toegediend. “Het bewijst dat onze farmaceutische bedrijven op heel korte termijn kunnen onderzoeken, testen en produceren. We zijn ook heel blij dat in Vlaanderen heel wat bedrijven bijdragen aan de ontwikkeling, productie en logistiek van de vaccins. Het toont ook aan dat Vlaanderen een internationaal expertisecentrum is voor de biopharma en lifesciences”, aldus Bert Mons.

De vooropgestelde vaccinstrategie biedt voor Voka West-Vlaanderen perspectief. Daarin worden de juiste prioriteiten gelegd om de gezondheids- en economische crisis te bezweren. “Nu de vaccins stilaan beschikbaar zijn, werd het hoog tijd dat er ook een strategie klaarligt om ze toe te dienen. Want de vaccinatie moet ervoor zorgen dat in een eerste fase de zorg en de kwetsbaren beschermd worden zodat ons gezondheidssysteem niet langer onder druk komt en aldus een derde lockdown of andere restricties vermeden kunnen worden”, zegt Bert Mons.

Dat medewerkers van essentiële bedrijven in tweede instantie ook een vaccin kunnen krijgen, vindt Voka West-Vlaanderen een noodzaak. De lijst met essentiële bedrijven die nog bepaald moet worden, mag dan ook niet verengd worden ten opzichte van de voorbije maanden en moet voldoende ruim zijn zodat deze bedrijven niet stilvallen. Ook voor niet-essentiële bedrijven moet er dringend perspectief komen.

De overheid kan zeker ook een beroep doen op de bedrijven om de vaccins te verspreiden en toe te dienen. “We hebben in ons land heel wat farmaceutische logistieke expertise. Van de nationale luchthaven die tot de wereldtop behoort, tot Vlaamse bedrijven die in het buitenland gevraagd worden om mee de vaccincentra op te zetten. Ook voor het toedienen van de vaccins kan men een belangrijke rol geven aan de bedrijven, de interne geneeskundige diensten en de externe preventiediensten”, zegt Bert Mons.

Wel blijft Voka West-Vlaanderen aandringen op een beheersingsstrategie voor 2021. Want het is nog niet duidelijk in welke mate er restricties blijven gelden in de periode tijdens het toedienen van de vaccins. “Als de grootste risico’s voor de overbelasting van de gezondheidszorg voldoende lang onder controle zijn, moeten we de restricties op het leven en werken kunnen afbouwen. Men kan daarmee niet wachten tot iedereen gevaccineerd is en dus is er daarvoor een duidelijke strategie nodig. Bij deze strategie horen ook de inzet van snelle antigeentesten. Hiervoor willen wij ook snel meer duidelijkheid over de concrete modaliteiten."

Europese strategie nodig

Naast de vaccinstrategie voor België, vraagt Voka West-Vlaanderen ook om op Europees vlak afspraken te maken voor de registratie van wie gevaccineerd is. Wie gevaccineerd is, moet kunnen beschikken over een bewijs of document dat geldt voor de hele Europese Unie. Zo vermijden we dat gevaccineerde werknemers toch nog in quarantaine geplaatst zouden worden wanneer ze naar een ander land reizen. “Onze Vlaamse export heeft al zwaar afgezien. Dit is een noodzakelijk middel om het vrij verkeer van werknemers te vrijwaren”, vindt Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk