Skip to Content
Voka West-Vlaanderen vraagt nu ook snel coronabarometer voor bedrijven

Voka West-Vlaanderen vraagt nu ook snel coronabarometer voor bedrijven

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat het overlegcomité een coronabarometer invoert voor een aantal sectoren zoals horeca, publieksevenementen, cultuur en recreatie. Dat zal de coronamaatregelen meer rationaliteit en voorspelbaarheid geven. Voka West-Vlaanderen vraagt dat ook op heel korte termijn het telewerkregime onderdeel wordt van de coronabarometer. Op die manier krijgen bedrijven perspectief over het versoepelen van het verplichte telewerk. Van zodra dit mogelijk is, moet het verplicht telewerk worden afgebouwd. Ook de situatie in de scholen is zorgwekkend: steeds meer ouders zijn niet meer beschikbaar voor het werk omdat ze hun kinderen opvangen wanneer scholen en klassen in quarantaine gaan. Voka West-Vlaanderen roept op om de quarantainemaatregelen in scholen aan te passen en ook in noodzakelijke opvang te voorzien.

Het overlegcomité voert eindelijk een coronabarometer in. De evolutie van de cijfers in de zorg bepaalt de mate waarin de coronamaatregelen versoepeld of verstrengd worden. De barometer geeft meer rationaliteit en voorspelbaarheid aan het beheer van de coronacrisis. Voor veel sectoren is dit een opluchting na het flipflopbeleid van de afgelopen tijd. De coronabarometer geldt slechts voor een beperkt aantal sectoren: sport, cultuur, events, horeca. Voor de maatregelen op de werkvloer is de barometer evenwel nog niet van toepassing.

Waarom behoort het telewerk niet tot de coronabarometer? Bouw het telewerk af wanneer de cijfers in de zorg dat toelaten. Vandaag hebben ondernemingen en hun medewerkers geen enkel uitzicht op een versoepeling van het verplichte telewerkregime. Het voortdurende thuiswerk heeft een forse impact op het mentale welzijn van de medewerkers en op de verbondenheid tussen collega’s”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Coronabarometer voor telewerk

Voor Voka West-Vlaanderen moet er dringend verder werk gemaakt worden van een coronabarometer voor de bedrijven. Vanaf welke drempels bouwen we het verplichte telewerk af? Wat met de maatregelen uit de generieke gids? Het is aan de federale en regionale ministers van economie en werk om samen met alle sociale partners de barometer uit te breiden en zo zicht te geven op verdere versoepelingen. Er is hierover overleg met de federale sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, en in deze materie moeten ook de deelregeringen en de regionale sociale partners betrokken worden.

Nood-KB

De omikrongolf zorgt voor besmettingsrecords en voor een recordaantal werknemers dat niet aan de slag kan door besmetting of quarantaine. Verschillende bedrijven en sectoren staan onder grote druk om de bedrijfscontinuïteit te handhaven. Eén op acht bedrijven heeft een noodplan in werking gesteld. Voka West-Vlaanderen blijft erop aandringen dat de federale regering op zeer korte termijn een nood-KB uitvaardigt. Dat KB moet bedrijven de nodige flexibiliteit geven om bijkomend personeel in te zetten ingeval van een verdere escalatie van de omikrongolf.

Concreet zouden werkgevers dan een beroep kunnen doen op recent gepensioneerden, tijdelijke werklozen, jobstudenten, mensen in een stelsel van tijdskrediet of landingsbaan, etc. Bestaande werknemers zouden eenvoudiger extra overuren kunnen presteren, ook wie in een ploegenstelsel werkt.

De regering moet snel zelf de knopen doorhakken over het nood-KB, nu de federale sociale partners het niet eens geraken. Er blijft kans op een zware storm, een noodplan is absoluut noodzakelijk. Better safe, than sorry”, aldus Bert Mons.

Grote zorgen over onderwijs

De verder verergerende situatie in het onderwijs baart grote zorgen. Elke dag moeten meer kinderen verplicht thuisblijven omdat klassen en scholen sluiten. Voor de leerlingen betekent dit nog meer leerachterstand. En steeds meer ouders zijn niet meer beschikbaar voor het werk omdat ze op hun kinderen moeten passen.

Voka West-Vlaanderen vraagt zich af of de quarantainemaatregelen wel adequaat zijn voor de huidige situatie. De oproep van de CLB’s om alleen kinderen en leerkrachten die echt ziek zijn thuis te houden, moet overwogen worden. Waar klassen sluiten, moet er veilige opvang zijn voor de kinderen wanneer ouders niet zelf in opvang kunnen voorzien. Dat is vandaag veel te weinig het geval.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk