Skip to Content
Voka West-Vlaanderen vraagt snel actieplan voor slimme heropstart economie

Voka West-Vlaanderen vraagt snel actieplan voor slimme heropstart economie

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen dringt er bij de regeringen, de Nationale Veiligheidsraad en de expertengroep die de exitstrategie moet voorbereiden op aan om snel een actieplan op te stellen zodat de economie gefaseerd en met inachtneming van alle noodzakelijke gezondheids- en sanitaire voorschriften kan heropstarten. “We moeten nu snel werk maken van zo’n slimme heropstart van de economie. Per week waarin we verder werken zoals vandaag, lijden we miljarden euro’s schade. We zien dat andere Europese landen hun economie geleidelijk heropstarten. Als exportland kunnen we niet achterblijven en concurrentiekracht verliezen”, aldus Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

Uit de enquête van Voka West-Vlaanderen begin deze week, bleek dat 31 procent van de bedrijven in de komende twee weken de activiteiten wil heropstarten. Ook uit de vele contacten met ondernemers blijkt dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag willen en ook bereid zijn verder te investeren in bijkomende gezondheidsmaatregelen. Uit de economische cijfers die de Nationale Bank en het Planbureau gisteren bekend maakten, blijkt bovendien hoe dramatisch de impact is van de coronacrisis op onze economie. “Als we talmen met de heropstart of deze niet goed uittekenen, komen de fundamenten van onze economie in gevaar”, aldus Bert Mons.

Voka West-Vlaanderen stelt vast dat in landen zoals Duitsland al exitstrategieën uitgeschreven en besproken worden. Ondertussen worden de regels geleidelijk aan versoepeld in Oostenrijk, Denemarken en Tsjechië. Vlaanderen is een exportregio: meer dan 80 procent van het BBP gaat naar buitenlandse markten. “Er gaat vandaag terecht veel aandacht naar de binnenlandse vraag en de gezinsbestedingen. Maar de motor van onze economie is de export. We moeten onze economie snel en slim heropstarten, om onze Vlaamse tewerkstelling en economie te verzekeren”, aldus Bert Mons.

Export veiligstellen

Daarom dringt Voka West-Vlaanderen aan om ook snel werk te maken van een nieuwe en aangepaste strategie voor de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen. Dit moet gebeuren op Vlaams niveau met FIT, VLAIO en andere instanties, maar ook op federaal en Europees niveau. Voka West-Vlaanderen stelt vast dat de Europese Unie en het vrij verkeer van goederen, personen en diensten zwaar onder druk staan. Overal duikt er meer protectionisme op. Als we daar geen antwoord op hebben, zullen onze exporterende bedrijven nog veel meer afzien dan vandaag en dat raakt het hart van onze economie. Daarom is een snelle doorstart van onze bedrijven noodzakelijk.

Business as unusual

Voka West-Vlaanderen roept bedrijven op om samen met de werknemers de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen te ontwikkelen en uit te werken op de werkvloer. Op de website staan best practices en inspirerende verhalen van bedrijven. “Het blijft nog een tijd ‘business as unusual’. Social distancing zal de norm blijven tot de coronacrisis volledig overwonnen is. Bedrijven moeten daar nu de nodige maatregelen voor nemen”, zegt Bert Mons.

De ondernemersorganisatie lanceert ook een positieve campagne om “op te staan en samen door te gaan”. Daarin bedankt Voka iedereen die de crisis mee helpt bestrijden en worden de bedrijven opgeroepen om zoveel als mogelijk en veilig te herstarten, de medewerkers om opnieuw aan de slag te gaan en de overheid om een snelle en slimme exitstrategie uit te rollen op www.voka.be/samen-doorgaan.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk