Skip to Content
Voka West-Vlaanderen: West-Vlaamse ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid

Voka West-Vlaanderen: West-Vlaamse ondernemingen hebben nood aan ambitieuzer sociaal-economisch beleid

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgelucht dat er eindelijk een federale regering is, maar stelt zich vragen bij de ambitie van haar regeerprogramma. “De West-Vlaamse ondernemingen vroegen een sterke regering met een stevig relancebeleid en grondige hervormingen voor de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en staatsstructuur. Want naast de coronacrisis blijft de nood aan oplossingen voor het klimaat en de vergrijzing, worden we geconfronteerd met de brexit en moeten we onze overheidsuitgaven beheersen. Maar in plaats van grondige hervormingen zien we vooral recurrente uitgaven die de facturen voor de toekomst verzwaren. De transformaties die we met Voka West-Vlaanderen vooropstelden in ons Plan Samen Groeien vinden we te weinig terug”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Bijna 500 dagen na de verkiezingen is er eindelijk opnieuw een federale regering. Zo’n lange periode zonder volwaardige regering is voor de West-Vlaamse bedrijven niet meer voor herhaling vatbaar. “We hebben te lang moeten wachten op een bestuursploeg en kijken uit naar de regeling die zo’n tergend traag en moeilijk formatieproces in de toekomst moet voorkomen”, zegt Bert Mons.

Coronacrisis bezweren

Voor Voka West-Vlaanderen is een eerste toetssteen van het regeerakkoord de aanpak van de coronacrisis. Met de aanstelling van een coronacommissaris, een langetermijnkader en maatregelen om ons land voor te bereiden op eventuele volgende pandemieën, is Voka West-Vlaanderen tevreden. “De vooropgestelde maatregelen bieden het door ons gevraagde perspectief om gezondheid, sociale leefbaarheid en economische haalbaarheid te combineren”, zegt Bert Mons.

Het regeerakkoord bevat ook een heel aantal relancemaatregelen. De wederopbouwreserve en verlengde investeringsaftrek voor kmo’s stimuleren ondernemingen om te blijven investeren. We missen evenwel de herinvoering van degressieve afschrijvingen voor investerende ondernemingen. “Er worden goede maatregelen naar voor geschoven en slechte maatregelen zoals een meerwaardebelasting vermeden. De West-Vlaamse ondernemingen hebben wel nood aan meer perspectief en maatregelen om deze crisis te overleven en uit het slop van de 90%-economie te halen”, zegt Bert Mons.

Te weinig grondige hervormingen

Voka West-Vlaanderen pleit in haar Plan Samen Groeien voor grondige transformaties. “We vinden die hervormingen om onze arbeidsmarkt flexibeler te maken, de zorg te hervormen, te investeren in een digitale, duurzame en gezonde economie nu te weinig diepgaand terug”, aldus Bert Mons.

De ambitie voor een tewerkstellingsgraad van 80% zit goed. Ook de nadruk op meer mensen aan de slag en levenslang leren zijn positief. Maar er zijn te weinig hefbomen om dit effectief te kunnen realiseren. Daarnaast komen er nog een aantal bijkomende lasten voor onze ondernemingen inzake arbeidsorganisatie en wordt de competitiviteit van onze ondernemingen bedreigd via een achterpoortje op de wet van 1996.

Op het vlak van energie blijft er onduidelijkheid over de kernuitstap tot eind volgend jaar, wat ook twijfels brengt voor onze bedrijven over de energieprijs en de bevoorradingszekerheid. ”Het was al vijf na twaalf. Door de beslissing nu verder uit te stellen, dreigen zowel de energiecompetitiviteit van onze bedrijven als de energietransitie in gevaar te komen,” aldus Bert Mons. De invoering van een energienorm is wel een stap vooruit om de competitiviteit van onze ondernemingen te verzekeren.

In het pakket nieuw beleid wordt 60% in recurrente uitgaven gestoken, zoals het verhogen van de pensioenen en het optrekken van uitkeringen. “Daardoor blijven er te weinig middelen over om productief te investeren in mobiliteit, onderzoek, energie en digitalisering. We hebben nu ook nood aan een beleid dat investeert in de toekomst en geen geld blijft uitgeven in het heden”, zegt Bert Mons. Op die manier pakken we ook de gezondmaking van onze overheidsfinanciën niet op de goede manier aan.

“Men kondigt aan geen nieuwe belastingen in te voeren maar de deur naar verhogingen is niet dicht: in één ruk wordt er immers een digitaks en minimumbelasting voor bedrijven in het vooruitzicht gesteld. Dit zijn belastingen die internationaal moeten geregeld worden. Op nationaal niveau lossen deze niets op en jagen ze bedrijven weg uit ons land.

Staatshervorming?

De nieuwe regering wil werk maken van een nieuwe staatshervorming. Die ambitie stemt Voka West-Vlaanderen alvast tevreden; een grondige staatshervorming is immers noodzakelijk opdat onze regio’s alle hefbomen in handen krijgen om hun eigen beleid te voeren, zeker op het vlak van arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Voka West-Vlaanderen rekent erop dat dit geen zaak wordt van commissies en werkgroepen en dat de aangekondigde staatshervorming geen dode letter blijft. De voorbije maanden is gebleken dat onze staatsstructuur dringend moet hervormd worden. In afwachting van deze staatshervorming verwachten we dat het federaal niveau het Vlaams beleid en haar investeringsplan “Vlaamse veerkracht” versterkt en niet tegenwerkt.

Voka West-Vlaanderen en de West-Vlaamse bedrijven steken alvast de hand uit naar de nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo: “We willen samenwerken om een echt relance- en transformatiebeleid op gang te brengen waarbij niet alleen de nodige aandacht is voor het sociale en ecologische, maar ook voor het economische. Het zijn immers onze bedrijven die zullen investeren, voor groei zorgen en jobs creëren,” besluit Bert Mons 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk