Skip to Content
Voka West-Vlaanderen zet in op slimme arbeidsmigratie - 9677 Marokkaanse kandidaten

Voka West-Vlaanderen zet in op slimme arbeidsmigratie - 9677 Marokkaanse kandidaten

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil samen met Voka Oost-Vlaanderen, VDAB en Agoria via gerichte economische migratie van hoogopgeleide IT’ers uit Marokko bedrijven helpen bij het invullen van hun knelpuntvacatures. Het daarvoor voorziene PALIM-project (Pilot Project Addressing Labour Shortages Through Innovative Labour Migration Models) loopt van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2020 en wordt gecoördineerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

In het afgelopen jaar waren er in Vlaanderen maar liefst 8252 vacatures voor informatica- en ICT-profielen, waarvan tot 858 in West-Vlaanderen. “De wereld is volop in verandering. De arbeidsmarkt staat in brand. Vacatures geraken niet meer ingevuld. Daarom wordt versterkt ingezet op de activering en het aantrekken van talent over de (Europese) grenzen heen, zeker wat betreft de IT-sector”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

9677 Marokkaanse kandidaten

Na een oproep van ANAPEC (de Marokkaanse VDAB) dienden zich 9677 Marokkaanse kandidaten aan. Daarvan zijn er 120 geselecteerd die op 12 november in Marokko begonnen zijn aan een opleiding tot junior Java-ontwikkelaar. Onder andere ICT, soft skills, Engels en infosessies over het leven in België komen daarbij aan bod. De deelnemende bedrijven uit Vlaanderen krijgen begin 2020 de kans om deze Marokkaanse hoogopgeleiden aan te werven. De eerste Marokkaanse informatici zouden in het tweede trimester van 2020 in Vlaanderen aan de slag kunnen.

“In oktober hebben Voka West- en Oost-Vlaanderen hierover reeds twee infosessies voor Vlaamse bedrijven georganiseerd. Daaruit is intussen interesse gegroeid om aan de hand van het PALIM-project een twintigtal vacatures in te vullen. In West-Vlaanderen is er een groot tekort aan dergelijke profielen. Het is dus een unieke kans voor ondernemingen om goed opgeleide Java-ontwikkelaars met de nodige bewezen skills aan zich te binden, binnen het begeleid kader dat het PALIM-project aanbiedt”, aldus Bert Mons.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk