Skip to Content
Voorstellen pensioenhervorming zijn slag in het water

Voorstellen pensioenhervorming zijn slag in het water

Pensioenplannen bieden geen antwoord op betaalbaarheidsprobleem en krapte op de arbeidsmarkt

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen beoordeelt de in de pers bekendgemaakte pensioenplannen van minister Karine Lalieux als een slag in het water. De hervormingsplannen bieden geen antwoord op de vraag hoe we de groeiende pensioenmassa kunnen blijven betalen en de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt kunnen oplossen. Voka West-Vlaanderen roept de federale regeringspartijen op om de voorbereiding van de pensioenminister een niveau hoger te tillen. Anders is dit een nieuw rondje in het verder voor ons uitduwen van de pensioenfactuur.

Hoe blijven we de pensioenen betalen op lange termijn? Op die kernvraag verwachten wij van de pensioenminister een antwoord. De plannen die ze vandaag bekendmaakt, rommelen wat in de marge. Dit pensioenvoorstel is een slag in het water. Het echte financieringsvraagstuk blijft onopgelost. Voka West-Vlaanderen roept de federale regering op om met beter onderbouwde plannen te komen. Deze pensioenvoorstellen zijn voor ons slechts een prelude op wat nog komen moet”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka West-Vlaanderen.

Omdat ons pensioenstelsel in de eerste pijler een repartitiesysteem is, moeten meer mensen langer werken om de pensioenen betaalbaar te houden. De impact op de loopbaanlengte van de pensioenplannen van minister Karine Lalieux zal minimaal zijn en werkt per saldo zelfs omgekeerd. De betaalbaarheid van de pensioenen hangt nauw samen met de ambitie om tot een werkzaamheidsgraad van 80% te komen. De hervormingen die daarvoor nodig zijn, staan nog niet eens in de steigers.

De aangekondigde plannen bieden ook geen enkel antwoord op de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Integendeel, bepaalde categorieën werknemers worden aangemoedigd om nog sneller van de arbeidsmarkt te verdwijnen na 42 jaar dienst. Daarmee lossen we de krapte op de arbeidsmarkt niet op en zal de totale pensioenfactuur nog stijgen.

De pensioenminister geeft ook aan dat voor haar de tweede pensioenpijler bijgestuurd moet worden. Een onbegrijpelijke uitspraak. De tweede pensioenpijler moet integendeel net verder versterkt en uitgebreid worden. Voka West-Vlaanderen zegt dan ook klaar en duidelijk: handen af van de tweede pensioenpijler.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk