Skip to Content
Voorwaarden corona achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups en KMO’s vastgelegd

Voorwaarden corona achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups en KMO’s vastgelegd

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is tevreden dat vandaag de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) de modaliteiten heeft vastgelegd voor de corona achtergestelde lening. Voka West-Vlaanderen heeft er, na de aankondiging van de maatregel begin april, op aangedrongen om die leningen voor starters en groeiers snel operationeel te maken. Het is nu wel nog wachten op het fiat van de EU om dit uit te rollen, maar uiterlijk begin mei moet dit rond zijn.

“De regeling komt niks te vroeg”, benadrukt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. Heel wat KMO’s hebben het financieel zwaar, zeker ook starters. Uit een enquête van Voka blijkt dat zonder bijkomende middelen driekwart van de jonge ondernemingen het geen zes maanden meer uithouden. “Gezonde starters mogen niet de dupe worden van deze crisis. Zij zijn onze bedrijven van de toekomst, en zorgen voor de jobs en de welvaart van morgen.”

Starters hebben vooral te lijden onder projecten die door klanten of partners on hold worden gezet. Jochen Callens, zaakvoerder van Jobtoolz, die minder dan drie jaar actief is in de Hr Tech sector, bevestigt dit probleem. “Veel van onze voorziene projecten worden nu on hold gezet. Jammer genoeg is een omzetverlies dan onvermijdelijk. We hebben ervoor gekozen om aan de slag te blijven, maar dat is niet altijd evident. Jonge bedrijven die kiezen om te blijven werken, kunnen momenteel slechts in beperkte mate beroep doen op de voorziene steunmaatregelen. Heel wat jonge bedrijven blijken ook minder goed op de hoogte te zijn van alle financiële mogelijkheden”, stelt Jochen Callens vast. “Ik laat me begeleiden door het Bryo-startersproject van Voka West-Vlaanderen. Dat helpt om snel en volledig op de hoogte gebracht te worden van de corona-updates.”

Achtergestelde leningen

Enkel intrinsiek gezonde en levensvatbare ondernemingen die naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen in financiële ademnood komen of zullen komen, komen in aanmerking voor een Corona-lening.

Er zijn twee doelgroepen die beoogd worden:

  • Startups en scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen of slechts beperkte positieve kasstromen hadden en die innovaties ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
  • Kmo’s en zelfstandigen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.

De voorwaarden:

PMV zal zo veel mogelijk met standaardvoorwaarden werken om snel een groot aantal aanvragen te kunnen verwerken. De voornaamste kenmerken zijn:

  • Minimum 25.000 EUR en maximum 2.000.000 EUR (kan optioneel verhoogd worden tot 3.500.000 EUR mits een bijkomend engagement van andere financierders)
  • Het achtergesteld krediet dient in één schijf te worden opgenomen bij toekenning
  • Een looptijd van 3 jaar met integrale terugbetaling op de eindvervaldag (voor start-ups/scale-ups) of terugbetaling vanaf 24 maanden
  • Een jaarlijkse, uitgestelde interest van 5,00 %, integraal betaalbaar op eindvervaldag voor de start-ups/scale-ups en 4,50% voor de andere kmo’s.

De Vlaamse regering verwacht ook het engagement van de banken om de lopende financieringen van deze bedrijven gedurende minstens 6 maanden aan te houden.

Er worden geen sectoren uitgesloten. Het instrument is dus breed toegankelijk, maar bij de beoordeling van de aanvraag, worden wel een aantal factoren mee in rekening gebracht zoals het belang voor de Vlaamse economie (zoals tewerkstelling), de aansluiting bij speerpuntsectoren (Life Sciences, Cleantech & Energie,…) of cruciale sectoren (energie, telecom, voedselvoorziening, veiligheid en logistiek).

Deze maatregel wil expliciet de nodige middelen verstrekken aan bedrijven die actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel werken of op zeer korte termijn opnieuw volwaardig actief willen worden. Het instrument is daarom ook geschikt voor de financiering van nieuwe investeringen voor onder andere de organisatie van social distancing, persoonlijke bescherming op het werk of digitaal werken.

De achtergestelde lening kan niet gecumuleerd worden met de hinderpremie of de compensatiepremie. Ontvangen hinderpremies en compensatiepremies dienen integraal te worden teruggestort bij ontvangst van de achtergestelde lening.

“Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet is de aangewezen methode om onze start-ups en scale-ups te helpen in deze crisis. Vanuit PMV wordt nu een financieringsinstrument aangeboden dat de nodige financiële buffer op middellange termijn kan creëren. De termijn van 3 jaar moet voldoende tijd bieden om de omzet en cash flow terug op peil te krijgen en om private investeerders opnieuw voldoende risico-appetijt te geven. Het achtergestelde karakter van de leningen laat ook ruimte om nog bankfinanciering te verschaffen, eventueel gedekt met de waarborgen. Voka West-Vlaanderen juicht deze maatregel dan ook toe”, besluit Bert Mons. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Contacteer ons
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Evelien Bogaert Manager Marketing & Communicatie
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk