Skip to Content
Waar een wil is, is een (water)weg

Waar een wil is, is een (water)weg

Het goederentransport moet duurzamer en dus moeten bedrijven meer gebruikmaken van de binnenvaart, aldus de Vlaamse overheid. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de haven van Zeebrugge nog altijd quasi onbereikbaar is per binnenschip. Apzi-Voka West-Vlaanderen hekelt het gebrek aan duidelijkheid en visie. Volgens de ondernemersorganisatie is een verbreding en verdieping van het Schipdonkkanaal de enige optie om een volwaardige binnenvaartverbinding voor Zeebrugge te creëren.

Momenteel lopen op lokaal Brugs niveau en op Vlaams niveau een aantal ruimtelijke planningsprocessen door elkaar met als gevolg dat zowel een verbreding van de Ringvaart als een verbreding van het Schipdonkkanaal gehypothekeerd worden. Dit zou het einde betekenen van elke binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge. Dit is totaal onaanvaardbaar voor Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Het kanaal Gent-Oostende vormt de huidige binnenvaartverbinding richting Zeebrugge maar is slechts bevaarbaar voor schepen tot 1.200 ton. Om de moderne binnenschepen te kunnen ontvangen, moeten het kanaal en de doortocht door Brugge opgewaardeerd worden en dient de oude en kleine Dampoortsluis vernieuwd te worden. Het Brugse stadsbestuur neemt momenteel echter verschillende stadsplanningsinitiatieven die aanpassingen aan dit kanaal onmogelijk maken.

Schipdonkkanaal

Tussen Zeebrugge en Deinze (via Damme en Maldegem) ligt ook het Schipdonkkanaal. Indien verbreed en verdiept zou dit een ideale binnenvaartverbinding zijn. De Vlaamse regering en het Vlaams parlement buigen zich echter over een resolutie om de reservatiestroken voor de verbreding van het Schipdonkkanaal te schrappen.

Voor Apzi-Voka West-Vlaanderen is het duidelijk dat de verschillende overheden geen eenduidige en gedeelde visie hebben. Finaal wordt er niks beslist en zitten we opgezadeld met een beleid dat de tegenstrijdigheden aan elkaar rijgt.

Voor Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen, is het nochtans zo klaar als een klontje. “Een verbreding en verdieping van het Schipdonkkanaal is de enige echte mogelijkheid om Zeebrugge toegankelijk te maken voor binnenschepen tot 4.500 ton (de huidige standaard). Dit is zelfs het minimum, aangezien bijvoorbeeld het Albertkanaal wordt uitgerust met hogere bruggen voor schepen van 8.000 ton. Voor dergelijke schepen zal de Ringvaart rond Brugge nooit een optie zijn. In plaats van de reservatiestroken te schrappen, moet de Vlaamse overheid dus met een frisse blik het dossier opnieuw ter hand nemen en oplossingen formuleren.”
Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, benadrukt dat het fout is om te denken dat de estuaire vaart een alternatief is voor de binnenvaart richting Seine-Schelde. “De estuaire vaart is een aanvullende vervoersmodus die slechts voor een heel beperkt aantal bestemmingen werkt. Een volwaardige binnenvaartverbinding via het Schipdonkkanaal is meer dan ooit nodig. De Vlaamse regering mag in geen geval de reservatiestroken van het Schipdonkkanaal schrappen. Doet ze dat wel, dan gaat ze in tegen haar eigen milieu- en klimaatdoelstellingen. Concreet zal dit er zelfs voor zorgen dat er enkel maar meer transport via vrachtwagens gebeurt, met meer uitstoot als gevolg.”
Story image
Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk