Skip to Content
Welt 2.0 van Voka West-Vlaanderen daagt ondernemingen uit op vlak van menselijk kapitaal

Welt 2.0 van Voka West-Vlaanderen daagt ondernemingen uit op vlak van menselijk kapitaal

Om als onderneming productief, concurrentieel en toekomstbestendig te zijn, is het cruciaal om te (blijven) investeren in menselijk kapitaal. “Voor de West-Vlaamse ondernemers is het dus niet alleen belangrijk om goede en gemotiveerde medewerkers te laten instromen, maar ook om het reeds aanwezige talent te behouden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Daarom daagt de ondernemersorganisatie de West-Vlaamse ondernemers uit om maximaal in te zetten op duurzaam en inclusief ondernemen, waarbij bewust ingezet wordt op diversiteit en het potentieel van elke medewerker. Voka West-Vlaanderen biedt alvast ondersteunende begeleiding in de vorm van het Welt 2.0-project.

63.552 mensen uit kansengroepen geactiveerd

”We kunnen ons niet blijven verschuilen achter de arbeidsmarktkrapte. We moeten potentieel talent kansen geven, o.a. door middel van activering en opleiding. Daarbij is een inclusief duurzaam hr-beleid essentieel”, legt Bert Mons uit. “Voka West-Vlaanderen wil hier haar schouders onder zetten en richtte daarom het Welt 2.0-project op, de opvolger van ons Welt-project dat in het verleden al een succesvolle opstap bleek voor vele ondernemingen.” Tussen 2016 en 2020 namen zo’n 400 bedrijven deel aan het traject, waarbij de focus lag op het leren kennen van diverse vormen van werkplekleren (individuele beroepsopleidingen, beroepsverkennende stages, enz.).

Uit recente cijfers van POM West-Vlaanderen kwam naar voor dat 63.552 West-Vlaamse werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zogenaamde kansengroepen) alsnog geactiveerd werden dankzij een specifieke maatregel tot tewerkstelling en/of participatie. “Vanuit Voka West-Vlaanderen zijn we trots om hier actief aan meegewerkt te hebben. Het is dus niet verwonderlijk dat we hier sterk op blijven inzetten via het nieuwe Welt 2.0-project”, stelt Bert Mons.

120 West-Vlaamse bedrijven maken hr-actieplan

Het Welt 2.0-project heeft dezelfde ambities als zijn voorganger, maar focust nog meer op inclusief ondernemerschap via een doordacht, strategisch hr-beleid. “In West-Vlaanderen is het Welt 2.0-begeleidingstraject een uitgelezen kans voor zaakvoerders of hr-professionals om hun onderneming (nog) sterker te maken”, vertelt Nele Braem, projectbegeleider Welt.

“Binnen het Welt 2.0-traject willen we o.a. de nadruk leggen op het versterken van het werkgeversmerk van een onderneming, het aanboren van alternatieve kanalen voor nieuwe instroom van medewerkers, strategische loopbaanplanning en een opleidingsaanbod interne communicatie”, gaat Nele Braem verder. “Bovendien komen alle deelnemers terecht in een lerend netwerk én krijgen ze individuele coaching op maat, afgestemd op hun ervaring en expertise. Samen met het opstellen van een gedetailleerd actieplan, moet dat alles het hr-beleid bij de deelnemers toekomstbestendig maken.”

Bedrijven tonen via hun deelname dat ze geëngageerd zijn om potentiële medewerkers kansen te geven en te blijven investeren in hun menselijk kapitaal. Zo namen reeds 252 West-Vlaamse bedrijven sinds de opstart op 1 oktober 2020 deel aan diverse infosessies rond inclusief ondernemen. 120 hiervan engageren zich nu voor het opstellen van een concreet actieplan met de hulp van Voka West-Vlaanderen.

Getuigenissen

“Bij JUUNOO staan we niet stil en denken we toekomstgericht met onze duurzame wanden. Deze trend van toekomstgerichtheid en duurzaamheid zetten we dan ook graag verder in ons hr-beleid, want de war on talent raakt elke bedrijf. ​ Bij JUUNOO willen we ons hiervoor wapenen door een hr-beleid uit te werken dat ons klaarstoomt voor toekomstige veranderingen en het talent van morgen”, vertelt Anjela Barhudarova, hr & admin bij JUUNOO.

“We nemen met Top Motors deel aan Welt om zowel met andere bedrijven informatie en best practices uit te wisselen, alsook om optimaal gebruik te maken van de aangeboden (externe) expertise om verder te professionaliseren. We hebben tijdens corona heel duidelijk gemerkt dat het inzetten op menselijk kapitaal een groot verschil maakt. ​ Maar we willen hier nog verder in gaan. Voor ons is het evident dat teams sterker zijn wanneer samengesteld uit diverse profielen met complementaire skills. Op die manier heb je het nodige talent in huis om elk type klant op de best mogelijke manier te bedienen”, zegt Bart Noppe, hr-manager Top Motors.

“De mediamerken en content van Clovio spreken een divers publiek aan. De content die we met ons team van Clovions publiceren, weerspiegelt hoe we onszelf als organisatie zien en ons creatieve werk volbrengen. Binnen ons team zorgen we dan ook graag voor diversiteit, zodat verschillende benaderingen en ervaringen aan bod komen. Dankzij een eerste Welt-scan hebben we alvast leerrijke inzichten opgedaan waardoor we nog meer kunnen inzetten op inclusiviteit en diversiteit”, stelt Sander Delabie, CEO Clovio.

*Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en cofinanciering van de Vlaamse overheid. De begeleiding van de bedrijven gebeurt in samenwerking met Antwerp Management School en Jobroad, maar ook andere partners zoals VDAB, SD Worx, Federgon en Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Meer info: https://www.voka.be/communities/west-vlaanderen/welt

Meer info jaarlijkse studie ‘participatie kansengroepen’: http://www.pomwvl.be/inventaris-sociale-economie

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

 

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk