Skip to Content
“West-Vlaamse bedrijven hebben garantie op leverzekerheid van energie”

“West-Vlaamse bedrijven hebben garantie op leverzekerheid van energie”

Voka West-Vlaanderen is tevreden met nucleaire verlenging

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen is opgelucht over de principiële beslissing van de federale regering om de levensduur van de twee jongste kernreactoren in ons land met 10 jaar te verlengen. De nucleaire verlenging is essentieel om een diversificatie van de energiemix in de toekomst zeker te stellen. Voka West-Vlaanderen is ook tevreden dat de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025 - 2026 gegarandeerd wordt met 2 gascentrales en 38 andere projecten, na de heruitvoering van de eerste CRM-veiling. “Onze West-Vlaamse ondernemingen hebben nu en in de toekomst nood aan zekerheid; dat betekent ook dat we in Europa onze energieafhankelijkheid sterk moeten afbouwen. We moeten durven kiezen voor een energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk wordt”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Op 16 februari hebben de werkgeversorganisaties Voka, VBO, UWE en Beci in een gezamenlijke mededeling gevraagd om twee nucleaire reactoren langer open te houden en zo de energiebevoorrading te verzekeren.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen bepleit al maandenlang het standpunt dat elke beslissing over onze energietoekomst afgetoetst moet worden aan enkele cruciale voorwaarden.

  • De leverzekerheid van energie moet te allen tijde gewaarborgd zijn. We kunnen ons geen enkel risico op een stroomtekort veroorloven.
  • De afhankelijkheid van buitenlandse regimes op het vlak van energiebevoorrading moet zo klein als mogelijk gehouden worden. De oorlog in Oekraïne bewijst dat onverwachte gebeurtenissen een enorme invloed kunnen hebben op de energieprijzen en -bevoorrading. Onze West-Vlaamse bedrijven moeten energie kunnen aankopen aan competitieve en voorspelbare prijzen.
  • De energietransitie naar een CO2-arme economie moet versterkt en versneld worden. De overheid moet een kader creëren dat investeringen in nieuwe technologie en in basisinfrastructuur aanmoedigt en ondersteunt.
“We zijn tevreden dat de principiële beslissingen die de federale regering heeft genomen in lijn liggen met de door Voka West-Vlaanderen geschetste voorwaarden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “We mogen voor onze energievoorziening niet afhangen van onstabiele buitenlandse regimes. We moeten de CO2-uitstoot drastisch beperken. En we moeten kiezen voor de energiemix waarbij het risico op stroomtekorten zo minimaal mogelijk gehouden wordt. De federale regering staat nu voor de belangrijke opdracht om de genomen beslissingen snel en adequaat uit te voeren. We zullen de uitvoering van het energieakkoord kritisch en constructief opvolgen.”

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en de West-Vlaamse ondernemingen investeren meer dan ooit in de duurzame klimaattransitie. We zijn tevreden dat ook de regering extra middelen voorziet voor waterstof in de industriële transitie. Verder moet er gewerkt worden aan een langetermijnbeleid dat afgestemd is tussen alle overheden.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder

 

Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk