Skip to Content
West-Vlaamse bedrijven kreunen onder aanhoudende stijging van kosten

West-Vlaamse bedrijven kreunen onder aanhoudende stijging van kosten

Een nieuwe enquête van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen toont aan dat werkgevers kopzorgen hebben over de stijgende loon- en energiekosten. 95% van de West-Vlaamse bedrijven geeft aan dat ze zowel hun loon- als inputkosten aanzienlijk hebben zien stijgen tegenover 6 maand geleden. Er lijkt geen einde te komen aan de opeenvolgende loonindexeringen. Daarbovenop zien ondernemingen hun energiefactuur sterk stijgen. Voka verwacht dat de federale regering, naar het voorbeeld van Frankrijk en Duitsland, een plan voorbereidt om onze ondernemingen financieel te steunen.

“De factuur van de crisis wordt vandaag integraal betaald door de ondernemingen. Zij kijken nu al aan tegen 22 miljard euro aan extra uitgaven ten gevolge van de opeenvolgende loonindexeringen. Ook de energiefacturen swingen de pan uit. Het signaal van de bedrijfswereld kan niet langer genegeerd worden. We zetten toekomstige investeringen en nieuwe jobs in dit land op het spel”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Belgisch kader voor energiesteun aan bedrijven nodig

Ondernemingen worden geconfronteerd met een nooit geziene stijging van de energiekosten. Energie is nochtans onontbeerlijk voor bedrijven. Ook bedrijven in onze regio lijden onder de torenhoge kosten. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka West-Vlaanderen. Bij Mydibel, aardappelverwerkend bedrijf in Moeskroen en met 34 jaar op de teller een gevestigde waarde, laten de kostenstijgingen hun sporen na. CEO Marc Van Herreweghe getuigt: “Al sinds 2006 zetten we bij Mydibel in op energieonafhankelijkheid. Een van onze sites is al volledig elektriciteitsonafhankelijk. De impact van stijgende elektriciteitskosten op Mydibel zelf is dus eerder klein, maar alle materialen van onze toeleveranciers – van aardappelen over olie tot transport ​ - zijn wél sterk onderhevig aan die stijgende kosten. Wij zijn naar onze klanten toe verplicht om onze prijzen op maandbasis te herbekijken.”

Met aandrang vraagt Voka dat de federale regering een reglementair kader onderzoekt en voorbereidt waarbinnen de meest getroffen bedrijven steun kunnen krijgen. Europa accepteert de energiesteun onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt enkel steun toegekend aan bedrijven die hun energiefactuur minstens zagen verdubbelen tegenover vorig jaar. Concreet kan een nationale lidstaat tot 2 miljoen euro energiesteun per onderneming toekennen. Voor energie-intensieve ondernemingen en voor specifieke sectoren is er meer mogelijk. Duitsland en Frankrijk, twee van onze belangrijkste handelspartners, hebben al zo’n systeem ingesteld.

“Onze ondernemingen moeten eerlijk kunnen concurreren met bedrijven uit andere landen. Het is aan de overheid om te waken over een gelijk speelveld. Op het vlak van loonkosten loopt de handicap met de buurlanden op. We mogen niet hetzelfde laten gebeuren met de energiekosten. We roepen de federale regering op om de kop niet in het zand te steken en om de belangen van onze bedrijven te verdedigen”, zegt Bert Mons.

Inflatie systematisch onderschat

De inflatievooruitzichten worden zowat elke maand opwaarts bijgesteld. Volgens de meest recente inschatting zal de toegenomen inflatie leiden tot een loonkostenstijging met 15% in de periode 2022-2024. Dat komt overeen met een extra kostprijs van 22 miljard euro voor de private sector in België. Voka blijft om een sociaal gecorrigeerde indexsprong vragen, anders prijzen we onze ondernemingen uit de markt.

De loonkostenhandicap met onze buurlanden zal opnieuw toenemen, nadat die de voorbije jaren net gedaald was. Door de automatische loonindexering wordt de inflatie bij ons sneller en vollediger dan in onze buurlanden doorgerekend in hogere lonen. Voor investeerders wordt België op die manier minder aantrekkelijk.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk