Skip to Content

West-Vlaamse ondernemingen hebben nu steunmaatregelen nodig

Voka West-Vlaanderen roept op tot actie na Overlegcomité Energie

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft kennis genomen van de conclusies van het Overlegcomité. Voorlopig ontbreken de concrete steunmaatregelen die onze bedrijven overeind moeten houden in deze extreem moeilijke tijden. Die steunmaatregelen voor bedrijven moeten er zo snel als mogelijk komen om het Europese gelijke speelveld te garanderen. Voka kijkt naar de Vlaamse regering om het Europese steunkader in Vlaanderen uit te werken. Tegelijk moet België er op Europees niveau voor pleiten om op zeer korte termijn in te grijpen om de irrationele prijzenspiraal een halt toe te roepen.

“Onze beleidsmakers mogen geen moment meer talmen met de noodzakelijke beslissingen en de uitvoering ervan. Ons economisch weefsel is momenteel kwetsbaar en moet koste wat het kost beschermd worden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Steunmechanisme voor bedrijven prioriteit

Voka West-Vlaanderen roept de Vlaamse regering op om absolute prioriteit te geven aan het uitwerken van een steunmechanisme voor ondernemingen, conform het Europese Temporary Crisis Framework (TCF). Binnen dat Europese kader is staatssteun mogelijk voor bedrijven die in zware moeilijkheden komen door de hoge energieprijzen. De steun zal gericht en tijdelijk moeten zijn. Het steunpakket moet voldoende robuust zijn om de bedrijven in moeilijkheden overeind te houden. Concreet laat het Europese TCF-kader steun toe van 2 miljoen euro per getroffen bedrijf en tot maximaal 50 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven met een operationeel verlies.

"Een derde van de West-Vlaamse bedrijven geeft in onze meest recente enquête aan dat ze hun productie zullen verminderen of zelfs stopzetten als de energieprijzen nog verder stijgen", licht Mons toe. "We stellen onze terreinkennis en expertise ter beschikking om snel een sluitend steunmechanisme te kunnen opstellen. We zullen onze leden tijdens deze crisis bijstaan, enerzijds met een regelmatige updatemail over de meest recente maatregelen en/of ontwikkelingen, anderzijds met een energie-FAQ die terug te vinden is op onze website."

Europese én Belgische steun

Voka West-Vlaanderen verwacht dat België met één stem op Europees niveau een snelle en structurele oplossing voor de hoge energieprijzen bepleit en mee uitwerkt. Daarbij mag geen enkele optie worden uitgesloten en moet alvast gekeken worden naar onderhandelingen met Noorwegen, de tempering van de CO2-prijzen en het onderzoeken van andere prijsvormingsmechanismen.

Het Europese TCF-kader geldt voorlopig tot eind dit jaar. België moet ervoor ijveren dat die termijn verlengd wordt.

Soepel systeem van tijdelijke werkloosheid

Voka vraagt aan de federale regering om het soepele systeem van tijdelijke werkloosheid terug in te voeren, zoals dat tijdens de coronaperiode van kracht was. Bedrijven geven aan dat ze verwachten in de komende maanden gebruik te zullen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid; in de industriële sectoren gaat het zelfs om de helft van de bedrijven.

"We vragen aan de verschillende beleidsmakers om samen te werken en te overleggen. Elke regering moet zijn verantwoordelijkheid opnemen. Deze crisis vormt een zeer ernstige bedreiging voor onze welvaart én onze samenleving", aldus nog Mons.

Bert Mons Gedelegeerd bestuurder
Over Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen wil ondernemerschap stimuleren om de welvaart en het welzijn in onze regio te verzekeren en bevorderen. Meer dan 3.200 bedrijven zijn lid van Voka West-Vlaanderen: starters en gevestigde waarden, productiebedrijven en dienstverlenende organisaties. Onze leden zijn goed voor 68% van de private tewerkstelling in West-Vlaanderen. Daarmee zijn we het meest nabije, invloedrijke, professionele netwerk van ondernemers en de meest representatieve organisatie van ondernemingen in West-Vlaanderen.

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9
8700 Kortrijk